Centrálny register zmlúv

REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Kúpna zmluva
ZML 2023-08-08
17 616,00 € EDSTREX s.r.o. Pri mlyne 3, 071 01 Michalovce REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
4. August 2023
Zmluva o verejnom vystúpení
2023-08-07
500,00 € Andrej Mičaň REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
3. August 2023
Zmluva o verejnom vystúpení
2023-08-02
60,00 € Ľubomír Hollý REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
3. August 2023
Zmluva o verejnom vystúpení
2023-08-03
120,00 € Ľubomír Raši REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
3. August 2023
Zmluva o verejnom vystúpení
2023-08-04
110,00 € Michal Kubáň REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
3. August 2023
Zmluva o verejnom vystúpení
2023-08-05
60,00 € Matúš Mravec REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
3. August 2023
Zmluva o verejnom vystúpení
2023-08-06
60,00 € Mgr. Želmíra Chovancová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
1. August 2023
Hromandná licenčná zmluva
2023-08-01
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
31. Júl 2023
Zmluva o správe, prevádzke a užívaní drobného majetku
2023-07-11
0,00 € Liptovské múzeum REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
31. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
2023-07-12
0,00 € Liptovské múzeum REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
26. Júl 2023
Licenčná zmluva
ZML 2023-07-09
0,00 € SD MEDIA s.r.o. REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
26. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZML 2023-07-10
19 463,71 € IŠstav, s.r.o. Liptovská Teplá REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. Júl 2023
Hromandná licenčná zmluva
2023-07-07
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
14. Júl 2023
Licenčná Zmluva
2023-07-08
500,00 € Ing. Michal Reiberger REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
13. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023-07-05
400,00 € Adriána Zichová REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
13. Júl 2023
Hromandná licenčná zmluva
2023-07-06
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
2023-06-04
971 942,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
2023-06-16
54 660,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
7. Júl 2023
2023-06-19
Zmluva o príspevku na prevádzkové náklady
8 000,00 € Klaster LIPTOV- združenie cestovného ruchu REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
7. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
2023-07-02
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu