Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
5. September 2013
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0958/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0614/2013
-73 974,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0165/2018
0750/2018
-73 174,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7. Júl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0167/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0506/2015
-71 051,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Marec 2017
Pokyn na zmenu č. 19 k ZM/2013/0456 - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
PZ/2013/0456/0019
-70 972,06 € Združenie Ovčiarsko (vedúci člen: Doprastav, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. Október 2018
Dodatok č. 1 k RÁMCOVEJ DOHODE O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
0995/2018
-68 515,20 € SWAN, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Október 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0359 - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2017/0359/0009
-67 464,84 € D1LL Metrostav - Metrostav DS (vedúci člen: Metrostav DS a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. December 2011
Dodatok č.9 k zmluve č. 0137/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1026/2011
-66 823,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Jún 2023
MO 11-227 (M7332) Kysucký Lieskovec – horná stavba
621/1250/2022
-63 272,59 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
22. November 2012
Dodatok č. 87 k Zmluve o dielo č. ZML/1442/2010 na stavbu D1 Važec – Mengusovce
DZM/1442/2010/0087
-62 702,84 € Inžinierske stavby, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0770/2013
-61 530,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2022
DODATOK č. 1/2022 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 948/2020
407/2022
-59 425,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štátny komorný orchester Žilina
20. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1615/2510/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
1674/C410/2013
-58 658,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. November 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2013/0214 - Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska
DZM/2013/0214/0001
-58 412,12 € Inžinierske stavby, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18. December 2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0023/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1022/2017
-58 321,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0002/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0419/2017
-57 266,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Jún 2017
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201713662_Z
ZM2014022_1
-56 400,00 € Sokol trade spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0771/2013
-55 630,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Júl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0510/2015
-55 089,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Júl 2023
Dodatok č. 5 k ZoD č. 166/2022 - KD Kopánka - rekonštrukcia
105/2023
-53 459,17 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
19. Máj 2023
Pokyn na zmenu č. 21 k ZM/2021/0051 - R3 Tvrdošín - Nižná
PZ/2021/0051/0021
-52 666,60 € Združenie R3HTA, HOCHTIEF SK s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.