Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0201/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0419/2014
-157 851,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2013
Pokyn na zmenu č. 31 k ZM/2011/0261
PZ/2011/0261/0031
-147 034,53 € Združenie Jánovce - Jablonov Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0923/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0772/2023
-144 000,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0760/2013
-143 875,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. September 2014
Dodatok č.1 ku kontraktu č. 396/2013-710/MPRV SR zo dňa 17. 12. 2014 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom
396/2013-710/MPRV SR/D1
-140 335,05 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20. Október 2023
Pokyn na zmenu č. 45 k ZM/2021/0051 - Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
PZ/2021/0051/0045
-137 337,05 € Združenie R3HTA, HOCHTIEF SK s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Máj 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0270/2021
-134 271,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0761/2013
-133 870,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0763/2013
-129 643,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0777/2013
-127 504,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0166/2018
0751/2018
-122 454,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0774/2013
-121 016,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. November 2013
Dodatok č.6 k zmluve č.0954/2012 zo dňa 14.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
ZML-2013-1/1701-1701:191006
-121 016,00 € Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. Október 2013
Dodatok o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0767/2013
-119 311,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Apríl 2017
Odstúpenie od Rámcovej dohody č. Z201647053_Z
ZM00000577_1
-117 915,93 € Redinex, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0160/2018
0746/2018
-116 264,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0210/2020
-115 609,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0809/2023
-114 803,41 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Október 2012
Dodatok č. 5 k zmluve č. 1013/2011 zo dňa 23.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0699/2012
-105 681,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0747/2020
-104 033,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR