Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
22. Júl 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0510/2015
-55 089,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Júl 2023
Dodatok č. 5 k ZoD č. 166/2022 - KD Kopánka - rekonštrukcia
105/2023
-53 459,17 € A.DOM, spol. s r.o. Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
19. Máj 2023
Pokyn na zmenu č. 21 k ZM/2021/0051 - R3 Tvrdošín - Nižná
PZ/2021/0051/0021
-52 666,60 € Združenie R3HTA, HOCHTIEF SK s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1016/2011 zo dňa 21.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0034/2012
-52 442,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. December 2016
Dodatok č. 1
ZM2010918_1
-52 293,60 € New Hattrick s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21. December 2020
Dodatok č. 11 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0939/2020
-50 953,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0803/2023
-49 166,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0216/2020
-48 479,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2020
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0435 - D1 Dubná Skala - Turany
DZM/2011/0435/0010
-47 148,75 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. Január 2023
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 7FO/7D/2022
ZML_346/2022
-47 000,00 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Mesto Myjava
23. Február 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky a daňového a účtovného poradenstva
SM0010006590_1
-46 440,00 € BDR, spol. s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0610/2023
-45 435,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Január 2016
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí služieb na zabezpečenie prevádzky rozhlasového vysielania
ZM1000093_8
-45 338,33 € Towercom, a. s. Rozhlas a televízia Slovenska
24. Jún 2013
Dodatok č. 5 - Dohoda o skončení platnosti k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.5.2009
ZM1000100_5
-45 279,65 € Rozhlas a televízia Slovenska Ľubomír Siska L.S.I.
9. Apríl 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2011/0436 pre R2 Zvolen západ - Zvolen východ, podrobný hydrogeologický prieskum
DZM/2011/0436/0002
-44 303,73 € HydroGEP, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0244/2017
-44 045,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0020/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0243/2017
-43 843,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0804/2023
-43 555,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0276/2021
-42 721,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0275/2021
-42 721,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR