KÚPNA ZMLUVA č. 4600003581/US/2018 NA DODANIE ELEKTRICKÝCH JEDNOTIEK

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.03.2018
Dátum uzavretia:05.03.2018
Dátum účinnosti:Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej RO poskytne nenávratný finančný príspevok v prospech Kupujúceho pre účely Projektu
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Objednávateľ:Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sekcia právnych služieb, Rožňavská 1, Bratislava, 832 72
IČO:35914939
Dodávateľ:ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. a ŽOS Trnava, a.s.
Názov zmluvy:KÚPNA ZMLUVA č. 4600003581/US/2018 NA DODANIE ELEKTRICKÝCH JEDNOTIEK
Číslo zmluvy:0075/2018
CRZ ID:#3355089
Posledná zmena:30.11.2018

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Zobrazenia: 13x (za posledných 30 dní)