Dohoda o čerpaní prostriedkov Fondu technickej asistencie v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO:00151513
Dodávateľ:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
IČO:00151742
Názov zmluvy:Dohoda o čerpaní prostriedkov Fondu technickej asistencie v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021
Číslo zmluvy:159/2018
Poznámka:Predmetom tejto Dohody je úprava pravidiel a postupov pri čerpaní finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 medzi ÚV SR v pozícii Národného kontaktného bodu (ďalej len „NKB“), MF SR v pozícii certifikačného orgánu – sekcia európskych fondov (ďalej len „CO“) a MF SR v pozícii orgánu auditu - sekcia auditu a kontroly (ďalej len „OA“).
CRZ ID:#3686606
Posledná zmena:11.10.2018

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 995 883,00 €
Celková čiastka: 1 995 883,00 €
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 18x (za posledných 30 dní)