Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia:04.06.2019
Dátum uzavretia:31.05.2019
Dátum účinnosti:05.06.2019
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/a, 827 15 Bratislava
IČO:00686832
Dodávateľ:Bobák, Bollová a spol., s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO:35855673
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Číslo zmluvy:154/2019-2060-2240
Poznámka:1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene advokáta vo forme hodinovej sadzby vo výške
95,- EUR bez DPH (slovom: deväťdesiatpäť EUR), t.j. 114,- EUR (slovom: stoštrnásť EUR) vrátane DPH (20%).
2. Odmena za poskytnuté právne služby v zmysle bodu 1 tohto článku bola dohodnutá ako cena konečná, to znamená, že odmena advokáta špecifikovaná v bode 1 tohto článku Zmluvy zahŕňa aj nárok advokáta na náhradu iných nákladov a hotových výdavkov, ako napr. nákladov na ubytovanie, cestovné nákladov, správnych a súdnych poplatkov, notárskych poplatkov, poštovného a iných, ktoré boli účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním služieb v zmysle čl. III. bod 1 Zmluvy.
3. Klient neposkytuje na plnenie tejto Zmluvy žiadne preddavky.
4. Celková výška odmeny advokáta za poskytnuté právne služby podľa tejto Zmluvy nesmie presiahnuť sumu 228.000,- EUR (slovom: dvestodvadsaťosem tisíc EUR) bez DPH.

CRZ ID:#4055502
Posledná zmena:04.06.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 114,00 €
Celková čiastka: 114,00 €
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 9x (za posledných 30 dní)