Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená v zmysle zákona o energetike
297/2023-2060-2030
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-AUC7-ZZ-1
43 318,69 € Petra Orosová-ARWEX Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
28. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
403/2021-2060-4233-BBP8/1
200 000,00 € NetSpace s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
27. November 2023
UZNANIE ZÁVÄZKU a DOHODA O SPLÁTKACH
265/2023-2060-4050
5 608,55 € SHAKAZULU FILMS s.r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
277/2023-2060-4271
3 716,62 € Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
147/2021-2060-4233-AUC7-ZZ-H1
43 318,69 € Petra Orosová-ARWEX; WATER SOLUTION, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
24. November 2023
Dodatok č. 10
300/2023-2060-4250
0,00 € Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a.s. Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky zastúpené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
24. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AQQ6-ZZ-1
158 661,00 € VENRON, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ASV9-ZZ-1
197 595,00 € TANAWA, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BBL9-ZZ-1
133 200,00 € AGROSEV, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
340/2018-2060-2200-T510-ZZ-1
596 832,20 € Centire s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-V389-ZZ-1
1 538 613,00 € KLARTEC, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-690
18 300,00 € Lnatura, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-683
13 000,00 € FAM advice s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-686
6 050,00 € IDEA Space, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-681
6 630,00 € Bolf Kalimbas s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-701
9 000,00 € WEZEO, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-682
7 980,00 € Bunny s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-695
6 308,00 € Nadácia Pontis Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v mene ktorého koná Slovak Business Agency
21. November 2023
DAROVACIA ZMLUVA
187/2023-2060-2030
0,00 € Obec Moravské Lieskové –Spojená škola Moravské Lieskové Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky