Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
SERVISNÁ ZMLUVA
51/2024-2060-1020
1 622 400,00 € AITEN, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Máj 2024
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 4/2024
87/2024-2060-2063
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWS8-ZZ-1
153 637,50 € NESPA s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 13/2024
31/2024-2060-2063
1 358,00 € Cisárov Pekár s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ARS5-ZZ-1
197 013,33 € KOVO spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-ATJ9-ZZ-1
200 000,00 € PROMOST, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Máj 2024
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SO SPROSTREDKOVATEĽOM
93/2024-2060-4250
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AZD9-ZZ-1
2 084 521,87 € ZKW Slovakia s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-APR6-ZZ-1
169 010,03 € MEDEX-fam, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
78/2024-2060-4250-1
0,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15. Máj 2024
Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby
95/2024-2060-1090
116 676,00 € Invidia Solutions, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. Máj 2024
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
145/2021-2060-4233-ASH9/1
191 680,05 € 3SC, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 15/2024
33/2024-2060-2063
35,00 € Ján Baláž a manželka Margita Balážová SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
78/2024-2060-4250-4
0,00 € SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. konajúca prostredníctvom organizačnej zložky: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z070-ZZ-1
355 754,25 € MAJK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z070-ZZ-2
355 754,25 € MAJK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
78/2024-2060-4250-3
0,00 € Oberbank Leasing s.r.o. a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-BAG3-ZZ-1
85 532,70 € Finerg International, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-ATH4-ZZ-1
200 000,00 € Emőke Molnárová – KENDERES Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na cenné papiere
61/2021-2060-4230-APK3-ZZ2
118 433,33 € Marek Sárinec; Mgr. Marian Nociar; AFINES GROUP j.s.a. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky