Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich

Dátum:

Dátum zverejnenia:01.07.2019
Dátum uzavretia:01.07.2019
Dátum účinnosti:02.07.2019
Dátum platnosti do:01.07.2022

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, P. O. BOX 82 , 817 82 BRATISLAVA ,
IČO:00151742
Dodávateľ:Zoznam poskytovateľov v poznámke
Názov zmluvy:Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich
Číslo zmluvy:2018/112
Poznámka:2a. SEVITECH a.s.
Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava
IČO: 31 605 052

2b. DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO: 31 385 401

2c. InterWay – alfa BASE, skupina dodávateľov
Vedúci člen skupiny dodávateľov: InterWay, a.s.
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
IČO: 35 728 531
Člen skupiny dodávateľov: Alfa BASE spol. s r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 31 342 027

2d. TEMPEST a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 31 326 650

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do dňa vyčerpania jej finančného limitu uvedeného v článku 8 bod 8.1., podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Celková čiastka je uvedená bez DPH.
CRZ ID:#4095096
Posledná zmena:01.07.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 36 064 000,00 €
Celková čiastka: 36 064 000,00 €
Vystavil: Ministerstvo financií SR Zobrazenia: 50x (za posledných 30 dní)