Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 142/2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneníneskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO:00603520
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 142/2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneníneskorších predpisov
Číslo zmluvy:Z/2019/2010/XI/PriF/PCOMMP
CRZ ID:#4201559
Posledná zmena:12.09.2019

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 400,00 €
Celková čiastka: 400,00 €
Vystavil: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)