Dodatok č. 1 k Zmluve č. 174/2019/MPRV SR-041 o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 19.09.2019

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava,
IČO:00156621
Dodávateľ:PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Karadžičova 2, 815 32 Bratislava
IČO:35739347
Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve č. 174/2019/MPRV SR-041 o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 19.09.2019
Číslo zmluvy:174/2019/MPRVSR-041/D1
CRZ ID:#4702474
Posledná zmena:22.05.2020

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 819 456,00 €
Celková čiastka: 819 456,00 €
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 51x (za posledných 30 dní)