Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dohoda o pridelení služobného vozidla do starostlivosti
1023/2023/MPRVSR-240
0,00 € Ing. Vladimír Vnuk Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. November 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
1024/2023/MPRVSR-240
0,00 € Ing. Vladimír Vnuk Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. November 2023
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom na rok 2023
1141/2022/MPRVSR-520/D2
7 848 197,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. November 2023
Zmluva o spolupráci
713/2023/MPRVSR-910
342,00 € Máté Benyüs Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. November 2023
Dohoda o pridelení služobného vozidla do starostlivosti
861/2023/MPRVSR-240
0,00 € PaedDr. Dušan Gábor, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. November 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
875/2023/MPRVSR-240
0,00 € PaedDr. Dušan Gábor, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15. November 2023
Príkazná zmluva
858/2023/MPRVSR-930
989,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. November 2023
Príkazná zmluva
806/2023/MPRVSR-510
1 206,00 € Ing. Viera Baričičová, PhD. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
851/2023/MPRVSR-650/D1
0,00 € AGROHONT DUDINCE, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. November 2023
Nájomná zmluva
777/2023/MPRVSR-240
21 476,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Správa služieb diplomatického zboru, a. s.
10. November 2023
Nájomná zmluva
784/2023/MPRVSR-240
2 690,40 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Správa služieb diplomatického zboru, a. s.
10. November 2023
Príkazná zmluva
855/2023/MPRVSR-930
1 646,00 € Slovenský zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 578/2019/MPRVSR-630
578/2019/MPRVSR-630/D3
0,00 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 03/2023/MPRVSR-650
03/2023/MPRVSR-650/D1
0,00 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1012/2023/MPRVSR-650
1012/2023/MPRVSR-650
0,00 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1015/2023/MPRVSR-650
1015/2023/MPRVSR-650
0,00 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2023
Dohoda o pridelení služobného vozidla do starostlivosti
837/2023/MPRVSR-240
0,00 € JUDr. Kristína Vavríková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9. November 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
854/2023/MPRVSR-240
0,00 € JUDr. Kristína Vavríková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. November 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
747/2023/MPRVSR-270
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 579/2019/MPRVSR-630
579/2019/MPRVSR-630/D3
0,00 € Slovryb, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR