Centrálny register zmlúv

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 303020Q334
113/2023/MPRVSR-650
0,00 € Sankt Hubert SK, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPU Kysucký Lieskovec)
205/2019/MPRVSR-430/D1
123 600,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
367/2019/MPRVSR-430/D1
318 000,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
206/2019/MPRVSR-430/D1
130 800,00 € „Združenie spoločností PPU“, zastúpené obchodnou spoločnosťou Tekdan, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
307/2019/MPRVSR-430/D2
274 800,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30. Marec 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
335/2019/MPRVSR-430/D2
322 800,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
108/2023/MPRVSR-340
1 200 000,00 € Hydromeliorácie, štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. UNMS/01448/2023-111-002616/2023
18/2023/MPRVSR-200
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
01/2023/MPRVSR-270
0,00 € 1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
83/2023/MPRVSR-270
33 504,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
89/2023/MPRVSR-340
1 600 000,00 € Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
90/2023/MPRVSR-340
1 000 000,00 € Závodisko, š. p. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí nebytových priestorov do užívania
1146/2022/MPRVSR-930
0,00 € 1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 213/2019/MPRVSR-630
213/2019/MPRVSR-630/D4
0,00 € INGPORS, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Marec 2023
Príkazná zmluva
106/2023/MPRVSR-510
2 215,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
243/2019/MPRVSR-430/D1
253 680,00 € Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpený obchodnou spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o., hlavný člen združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
248/2019/MPRVSR-430/D1
329 640,00 € Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpený obchodnou spoločnosťou Progres CAD Engineering, s.r.o., hlavný člen združenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Marec 2023
Dohoda o urovnaní
87/2023/MPRVSR-420
34 979,28 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
91/2023/MPRVSR-230
46 320,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
145/2019/MPRVSR-630/D3
0,00 € Oľga Hrabčáková - ZOJOS Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR