Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:20/46/54X/3
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
IČO:30794536
Dodávateľ:Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany
Ihľany 211, 059 94 Ihľany
IČO:42344280
Názov zmluvy:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost
ID zmluvy:5030338

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 826,64 €
Celková čiastka: 4 826,64 €
Publikoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Zobrazenia: 0x