Zmluva o spolupráci pri riešení projektu “Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO“

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.12.2020
Dátum uzavretia:01.12.2020
Dátum účinnosti:04.12.2020
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z/2020/2566/IX/FMFI/DEK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:Ústav vied o Zemi SAV
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO:00586943
Názov zmluvy:Zmluva o spolupráci pri riešení projektu “Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO“
ID zmluvy:5196618
Poznámka:Zmluvné strany a EQUIS spol. s r.o. ako skupina dodávateľov sa Zmluvou o dielo zaviazali vykonať dielo v termíne do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 324 000,00 €
Celková čiastka: 324 000,00 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x