Rámcová dohoda

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.04.2021
Dátum uzavretia:29.04.2021
Dátum účinnosti:01.05.2021
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:RD/2021/756/III/RUK/OCOZ
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO:31322832
Názov zmluvy:Rámcová dohoda
ID zmluvy:5716156
Poznámka:Rámcová dohoda je uzavretá na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu 68 545,- Eur bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 82 254,00 €
Celková čiastka: 82 254,00 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x