Z M L U V A č. E619 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:E619 08U01
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Obec Kružlová
Kružlová 8, 09002 Kružlová, okres Svidník
IČO:00330655
Dodávateľ:Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
IČO:30796491
Názov zmluvy:Z M L U V A č. E619 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
ID zmluvy:6056178

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 94 780,00 €
Celková čiastka: 94 780,00 €
Publikoval: Environmentálny fond Zobrazenia: 0x