Centrálny register zmlúv

Z M L U V A č. E2165 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: E2165 08U02
 • Rezort: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Objednávateľ: Obec Nižný Klátov
  Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov, okres: Košice-okolie
 • IČO: 00324507
 • Dodávateľ: Environmentálny fond
  Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
 • IČO: 30796491
 • Názov zmluvy: Z M L U V A č. E2165 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
 • ID zmluvy: 6112665
 • Stav:

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 202 684,00 €
Celková čiastka: 202 684,00 €

Dodatky:

Návrat späť
Vystavil: Environmentálny fond