Zmluva o dielo

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.03.2022
Dátum uzavretia:03.03.2022
Dátum účinnosti:04.03.2022
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:Z/2022/378/I/FMFI/DEK
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:DevelopNet, s.r.o.
Záhumenská 4/F, 841 06 Bratislava
IČO:45565767
Názov zmluvy:Zmluva o dielo
ID zmluvy:6244250
Poznámka:Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia uvedený v bode 2.1 tejto Zmluvy v termíne do 10 kalendárnych týždňov od vydania pokynu zo strany objednávateľa.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 17 740,80 €
Celková čiastka: 17 740,80 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x