Rámcová dohoda

Dátum:

Dátum zverejnenia:24.03.2022
Dátum uzavretia:24.03.2022
Dátum účinnosti:25.03.2022
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:RD/2022/576/XIV/RUK/OCOZ
Rezort:Univerzita Komenského v Bratislave
Objednávateľ:Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1, ,
IČO:00397865
Dodávateľ:JT Architect, s.r.o.
Tomanova 70, 831 07 Bratislava
IČO:45601356
Názov zmluvy:Rámcová dohoda
ID zmluvy:6287454
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania limitnej ceny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Cena je bez DPH.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 71 100,00 €
Celková čiastka: 71 100,00 €
Publikoval: Univerzita Komenského v Bratislave Zobrazenia: 0x