Centrálny register zmlúv

Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 14-A/2018/ŠZ-NB/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 14-A/2018/ŠZ-NB/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
 • Rezort: Subjekty verejnej správy
 • Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
  Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava
 • IČO: 37836901
 • Dodávateľ: Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
  913 08 Nová Bošáca 68
 • IČO: 34011641
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 14-A/2018/ŠZ-NB/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
 • ID zmluvy: 6375036
 • Poznámka: Výška ekonomicky oprávnených nákladov je určená vo výške 1111,49 EUR. Zabezpečovateľ bude uhrádzať poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške stanovenej ako rozdiel medzi výškou ekonomicky oprávnených nákladov na prijímateľa sociálnej služby a úhradou prijímateľa sociálnej služby stanovenej podľa počtu dní príslušného kalendárneho mesiaca, čo pre rok 2022 predstavuje: a) Za 28 dní sumu 720,93 € (slovom sedemstodvadsať eur deväťdesiattri centov) b) Za 30 dní sumu 693,89 € (slovom šesťstodeväťdesiattri eur osemdesiatdeväť centov) c) Za 31 dní sumu 680,37 € (slovom šesťstoosemdesiat eur tridsaťsedem centov)

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
 • Dátum uzavretia: 20.04.2022
 • Dátum účinnosti: 28.04.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 111,49 €
Celková čiastka: 1 111,49 €
Návrat späť
Vystavil: Trnavský samosprávny kraj