Centrálny register zmlúv

Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
 • Rezort: Subjekty verejnej správy
 • Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
  Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava
 • IČO: 37836901
 • Dodávateľ: "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
  Považská 14, 949 11 Nitra
 • IČO: 00351776
 • Názov zmluvy: Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 18/2021/Viničky-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
 • ID zmluvy: 6375342
 • Poznámka: výška ekonomicky oprávnených nákladov je pre rok 2022 určená vo výške 1332,90 EUR. Zabezpečovateľ bude uhrádzať poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške stanovenej ako rozdiel medzi výškou ekonomicky oprávnených nákladov na prijímateľa sociálnej služby a úhradou prijímateľky sociálnej služby stanovenej podľa počtu dní príslušného kalendárneho mesiaca, čo pre rok 2022 predstavuje: a) Za 28 dní sumu 999,23 € (slovom deväťstodeväťdesiatdeväť eur dvadsaťtri centov) b) Za 30 dní sumu 975,80 € (slovom deväťstosedemdesiatpäť eur osemdesiat centov) c) Za 31 dní sumu 964,08 € (slovom deväťstošesťdesiatštyri eur osem centov)

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
 • Dátum uzavretia: 20.04.2022
 • Dátum účinnosti: 28.04.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 332,90 €
Celková čiastka: 1 332,90 €
Návrat späť
Vystavil: Trnavský samosprávny kraj