Rámcová dohoda č. 017/1/2022/025 - "Liečivá pre srdcovocievny systém" - časť č. 2

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:1/017/149/2022
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
V.Spanyola 43, 012 07 Žilina,
IČO:17335825
Dodávateľ:MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO:34113924
Názov zmluvy:Rámcová dohoda č. 017/1/2022/025 - "Liečivá pre srdcovocievny systém" - časť č. 2
ID zmluvy:6555401
Verejné obstarávanie
Poznámka:Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do vyčerpania finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky, t. j. do výšky podľa bodu 4.2 tejto dohody, najviac však na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 24 320,84 €
Celková čiastka: 24 320,84 €
Publikoval: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Zobrazenia: 0x