Centrálny register zmlúv

Zmluva o dielo č. 13/2022/OSaP

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 13/2022/OSaP
 • Rezort: Subjekty verejnej správy
 • Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
  Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava
 • IČO: 37836901
 • Dodávateľ: MBM-GROUP, a.s.
  Miletičova 1, 821 08 Bratislava
 • IČO: 36740519
 • Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 13/2022/OSaP
 • ID zmluvy: 6576347
 • Poznámka: zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľa. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO, za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 15.06.2022
 • Dátum uzavretia: 06.06.2022
 • Dátum účinnosti: 16.06.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 602 408,16 €
Celková čiastka: 1 602 408,16 €
Návrat späť
Vystavil: Trnavský samosprávny kraj