Centrálny register zmlúv

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 12540/2022/OLP/RP-11

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 12540/2022/OLP/RP-11
 • Rezort: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Objednávateľ: Dopravný úrad
  Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 • IČO: 42355826
 • Dodávateľ: Ing. Alena Molnárová Baracková, Mgr. Roman Markusek, Ing. Stanislav Kanka, Ing. Ján Kalafa, PhDr. Mgr. Marián Nagy, Mgr. Ivan R. Carrera Castillo, Bc. Július Hrala
 • Názov zmluvy: Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a za zverené predmety č. 12540/2022/OLP/RP-11
 • ID zmluvy: 6811502
 • Poznámka: Podľa bodu 10. Dohody, cit. "Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi dohody, resp. dňom posledného podpisu účastníka dohody, a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. "
 • Zverejnil: Dopravný úrad

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 25.08.2022
 • Dátum uzavretia: 22.08.2022
 • Dátum účinnosti: 26.08.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Návrat späť
Vystavil: Dopravný úrad