Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2017
Zmluva č.: 18387/2017/OLP-0007 o vytvorení, dodaní a nasadení diela (upgrade a prepojenie dátových centier)a o údržbe a podpore počítačov, serverov a informačnej infraštruktúry v správe Dopravného úradu
18287/2017/OLP-0007
Doplnená
0,00 € 3S.sk, spol. s r.o. Dopravný úrad
15. Marec 2021
Zmluva o zabezpečení údržby, prevádzky a aktuálnych licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného úradu
06180/2021/OLP/RP- 8
60 480,00 € 3S.sk, spol. s r.o. Dopravný úrad
28. Október 2021
Zmluva o zabezpečení údržby, prevádzky a aktuálnych licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného úradu
13450/2021/OLP/RP-8
Doplnená
250 545,00 € 3S.sk, spol. s.r.o. Dopravný úrad
25. Október 2019
Rámcová zmluva o nákupe letných a zimných pneumatík a poskytovaní služieb pneuservisu
20301/2019/OLP/RKLP-3
Doplnená
15 427,65 € A.R.S. spol. s r.o. Dopravný úrad
8. November 2016
Zmluva o dielo č. 19421/2016/OLP-004
19421/2016/OLP-004
12 432,80 € AC Wave, s.r.o. Dopravný úrad
8. August 2017
Zmluva č. 16142/2017/OLP-0005/2017 Nákup a inštalácia meracieho zariadenia AD-TPDB pre monitorovanie a ochranu spektra sekundárnych prehľadových radarov SSR
16142/2017/OLP-0005/2017
49 083,00 € Aerodata AG Dopravný úrad
15. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní riadenia zachovania letovej spôsobilosti
18/2014
9 360,00 € AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. Dopravný úrad
18. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní údržby
07651/2014/OESM-015
0,00 € AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. Dopravný úrad
4. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní údržby číslo: 04524/2015/OLP-013
04524/2015/OLP-013
0,00 € AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. Dopravný úrad
15. Máj 2015
Zmluva o poskytovaní riadenia zachovania letovej spôsobilosti
08323/2015/OLP-007
9 360,00 € AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. Dopravný úrad
12. December 2017
Dohoda o spolupráci
23120/2017/OLP-0001
0,00 € Agentúra rozvoja vodnej dopravy Dopravný úrad
24. August 2017
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
13665/2017/OLP-0012
0,00 € Alexander Varga Dopravný úrad
6. December 2022
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
23698/2022/OLP/RP-4
70 776,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Dopravný úrad
27. Marec 2015
Dodatok č. 1 k Rámcovej poistnej zmluve č. 747460613
747460613
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný úrad
2. December 2015
Dodatok č. 2 k skupinovej poistnej zmluve č. 0800274136
09694/2015/OLP-024
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný úrad
21. Január 2016
Dodatok č. 9 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080036737
04739/2016/OLP-008
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný úrad
30. November 2020
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 21643/2020/OLP/OdP-04
21643/2020/OLP/OdP-04
6 868,80 € ALMECO s.r.o. Dopravný úrad
30. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
17848/2015/OLP-005
0,00 € ALMECO, s.r.o. Dopravný úrad
31. Október 2017
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
20516/2017/OLP-0004
0,00 € ALMECO, s.r.o. Dopravný úrad
16. December 2022
Maintenance contract for EuRIS (Form of Agreement)
10105/2022/OLP/RP-24
0,00 € ALSIC NV Dopravný úrad