Centrálny register zmlúv

Dopravný úrad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
20058/2023/OLP/RLeg-5
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Dopravný úrad
4. December 2023
Dohoda o poskytovaní údajov
3927-21/2023-BA
0,00 € Sociálna poisťovňa Dopravný úrad
4. December 2023
Dohoda o spolupráci
95/2023
0,00 € Generálna prokuratúra SR Dopravný úrad
20. November 2023
Kúpna zmluva
23001/2023/OLP/RP-1
33 870,00 € flex-it, s.r.o. Dopravný úrad
30. August 2023
Zmluva o dielo na vývoj a dodávku softvérového diela
04842/2023/OLP/RLeg-5
495 760,00 € KIOS, a.s. Dopravný úrad
30. August 2023
Zmluva o dielo
04369/2023/OLP/RLeg-7
Doplnená
300 072,00 € GAMO a.s. Dopravný úrad
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb č. 23914/2023/OLP/RLeg-4
23914/2023/OLP/RLeg-4
2 640,00 € innovis, s.r.o. Dopravný úrad
9. November 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
24157/2022/OLP/RLeg-3
0,00 € Ing. Zuzana Karcolová Dopravný úrad
3. November 2023
Dohoda o integračnom zámere medzi Ministerstvom vnútra SR a Dopravným úradom o prepojení IS Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov a IS Centrálny register dopravného úradu
18051/2023/OLP/RP-15
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dopravný úrad
26. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
16522/2023/OLP/RLeg-15
5 040,00 € Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dopravný úrad
6. Október 2023
RÁMCOVÁ DOHODA na dodávanie kancelárskych potrieb č. 21886/2023/OLP/RP-5
21886/2023/OLP/RP-5
39 600,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Dopravný úrad
27. September 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
16522/2023/OLP/RLeg-5
2 400,00 € GAMOTA TRADING, s.r.o. Dopravný úrad
29. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov ev. č. Prenajímateľa FPEDAS-LET/2022, ev. č. Nájomcu 21958/2023/OLP/RP-4
21958/2023/OLP/RP-4
3 709,82 € Žilinská univerzita v Žiline Dopravný úrad
27. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní služieb
04811/2023/OLP/RP-13
0,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Dopravný úrad
26. September 2023
ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
21512/2023/OLP/RLeg-6
68 001,60 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Dopravný úrad
13. September 2023
ZMLUVA NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA
17874/2023/OLP/RLeg-7
142 200,00 € Asseco Central Europe, a.s. Dopravný úrad
4. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu a Zmluva o zriadení vecného bremena
05923/2023/OLP/RLeg-16
44 500,00 € ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.) Dopravný úrad
16. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb údržby a rozvoja informačného systému Fabasoft
09081/2023/OLP/RP-6
63 360,00 € Asseco Central Europe, a. s. Dopravný úrad
14. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12858/2023/OLP/RLeg-4
18 415,80 € MARPET s.r.o. Dopravný úrad
28. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
16232/2023/OLP/RLeg-8
35 712,00 € SEHOS PLUS s.r.o. Dopravný úrad