Centrálny register zmlúv

Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/57/2022

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 682022
 • Rezort: Subjekty verejnej správy
 • Objednávateľ: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
  P.O. Hviezdoslava č. 38, 036 01 Martin
 • IČO: 54435366
 • Dodávateľ: Štátna ochrana prírody SR
  Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO: 17058520
 • Názov zmluvy: Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/57/2022
 • ID zmluvy: 7079137
 • Stav:

Dátum

 • Dátum zverejnenia: 04.11.2022
 • Dátum uzavretia: 31.03.2022
 • Dátum účinnosti: 05.11.2022
 • Dátum platnosti do: neuvedený

Príloha

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
4.November2022
Zoznam pohľadávok k 31.3.2022
Príloha č. 2.2A
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4.November2022
Protokol k odovzdávaným škodovým prípadom
Príloha č.2. 2B
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4.November2022
Preberací protokol k odovzdávaným zmulvám
Príloha č. 2. 3A
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4.November2022
Zoznam delimitovaných záväzkov vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov
Príloha č. 2. 3.B
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4.November2022
Hospodársky výsledok k 31.3.2022
Príloha č. 2. 5.A
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
4.November2022
Preberací protokol k Zoznamu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - investičný majetok k 31.3.2022
Príloha č. 3.A
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7.November2022
Preberací protokol k Zoznamu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.3.2022
Príloha č. 3.B
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7.November2022
Preberací protokol k Zoznamu obstarania dlhodobého hmotného majetku k 31.3.2022
Príloha č. 3.C
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7.November2022
Preberací protokol k zostatkom pohonných hmôt SMV
Príloha č. 3.D
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7.November2022
Zoznam zásob tovaru k 31.3.2022
Príloha č. 3.E
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7.November2022
Záznamové knihy z absolvovaní školení BOZP, Záznamové knihy z absolvovaní školení , osvedčenia o absolvovanom kurze prvej pomoci
Príloha č. 4.A
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7.November2022
Protokol o odovzdaní registratúrnych záznamov a spisov, ktoré sú predmetom spisovej rozluky v Štátnej ochrane prírody
Príloha č. 5.A
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7.November2022
Eranet
Príloha č. 6.A
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
2.Február2023
Dodatok č.1, Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/57/2022
1
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
Návrat späť
Vystavil: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine