Centrálny register zmlúv

ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: 22/2023
 • Rezort: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Objednávateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
  Tomášikova 28C, 821 01 Bratislava 3
 • IČO: 36069841
 • Dodávateľ: Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.
  Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
 • IČO: 50438336
 • Názov zmluvy: ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
 • ID zmluvy: 7800344
 • Verejné obstarávanie: Portál UVO
 • Poznámka: Zmluvne dohodnutá čiastka: 728 280,00,- € s DPH<br /> Opcia: 306 720,00,- € s DPH<br /> <br /> SLA Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude splnená posledná z ďalej uvedených podmienok:<br /> a) zverejnením tejto SLA Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám;<br /> b) odovzdaním a prevzatím celého Diela (Informačného systému) zo Zmluvy o dielo č. 21/2023 podľa ustanovení čl. 6 uvedenej Zmluvy o dielo.

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 1 035 000,00 €
Celková čiastka: 1 035 000,00 €
Návrat späť
Vystavil: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví