Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry Číslo zmluvy: 44/ZPD/2024
297/2024
2 840,00 € Mesto Dunajská Streda Zápasnícky klub BHN18, o. z.
20. Máj 2024
Licenčná zmluva o poskytnutí autorských práv Z/2024/969/XIV/RUK/ARCH
Zmluva č. 41/2024/ZslMuTT
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
20. Máj 2024
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č.2024-008-OÚ
Zmluva č. 40/2024/ZslMuTT
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
70232/2024
0,00 € Tomáš Garaj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
28294/2024
0,00 € Takáscová Valéria, rodená Takáscová Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
ZMLUVA č.: 8/1000216021 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000216021
0,00 € Domkov, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
ZMLUVA č.: 8/1000216048 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000216048
0,00 € Domkov, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva č. 3/1000213372 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000213372
0,00 € Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva č.: 7/1000215734 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000215734
0,00 € ADA trading s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
ZMLUVA č.: 8/1000215374 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000215374
0,00 € BYTTHERM, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000215620
0,00 € PÁLENICA SÁNDOR - TRSTICE s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva č. 5/1000215070 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000215070
0,00 € Lienka Pomáha, n.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000215901
0,00 € Darina Szarková Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb

18 000,00 € Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva č.: 7/1000215656 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000215656
0,00 € Ing. Jaroslav Molda Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Zmluva č. 5/1000214850 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000214850
0,00 € Lienka Pomáha, n.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva č. 3/1000216073 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000216073
0,00 € NB SERVICES s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000215842
0,00 € IQ BÝVANIE, s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000215838
0,00 € IQ BÝVANIE, s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000215902
0,00 € Darina Szarková Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.