Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Poistná zmluva
202328
0,00 € UNION Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. November 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202327
0,00 € Kleflerová Eva Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
28. November 2023
Zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
4619027322
142,76 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o servise zo dňa 31.8.2016
22
0,00 € Oskár Hurtuk Základná škola, Bystrany 13
28. November 2023
Návrh poistnej zmluvy
2110066466
0,00 € Respect Slovakia. s.r.o. Základná škola, Beethovenova 11, Nitra
28. November 2023
Poistenie didaktickej techniky
z-65/2023
314,52 € Generali Poisťovňa Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
28. November 2023
Poistenie didaktickej techniky
z-64/2023
314,52 € Generali Poisťovňa Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2023/P01192
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192
28. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
202300057/2023
0,00 € Slovenský tenisový zväz Základná škola Šrobárova
28. November 2023
Nájomná zmluva
34/2023
818,00 € Základná škola sv. Vojtecha Základná škola sv. Vojtecha
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.
08/2023
0,00 € Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno
28. November 2023
Zmluva o dielo
06/VO/2023
61 251,56 € MC-TEAM s.r.o. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Ul. Práce 24, Komárno
28. November 2023
Poistenie hnuteľných vecí
2110065923
3 060,00 € Premium Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 485, Diakovce - Deáki, Školská 485, Diakovce
28. November 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
9027371
71,57 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Základná škola s materskou školou, Veľké Lovce 59
28. November 2023
Zmluva o prenájme softvéru
23610
1 828,80 € SmartBooks, a.s. Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 3, Báhoň
28. November 2023
Zmluva o odbere rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
ZM_23090601
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Základná škola s materskou školou, Športová 33, Zavar
28. November 2023
rámcová kúpna zmluva
172023
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 93, Plaveč
28. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
15/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Školská 684, Nálepkovo
28. November 2023
ProFi Extra - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409309433
124,56 € Generali Poisťovňa Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
23220046
1 500,00 € Nadácia ZSE Základná škola s materskou školou, Sedlice 3