Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Zmluva o službách VIAMO
Rámcova zmluva E-2228
0,00 € VIAMO, a.s. Základná škola, Slobody 2, Poltár
8. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
GZ4-12/2022
0,00 € SCVČ Tlačiarik Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica
8. December 2022
Kúpna zmluva
Z202215070_Z
5 939,00 € TA BB Slovakia, s.r.o. Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
8. December 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti
ZK03-2022
0,00 € Športová škola Galaktikos Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
8. December 2022
zmluva o obstaraní zájazdu
26047
7 540,00 € Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
8. December 2022
zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
-CRZ-
0,00 € Hybel Municipal, s.r.o., Banská Bystrica Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
8. December 2022
zmluva o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy
-CRZ-
0,00 € Hybel Municipal, s.r.o., Banská Bystrica Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
8. December 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok
1193
0,00 € Solitea Slovensko a.s. Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
8. December 2022
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstvo pri VO
1203
0,00 € Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT s.r.o. Základná škola, Litoměřická 32, Topoľčianky
8. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
362022
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Lesnícka 1, Prešov
8. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
Zmluva o obstaranízájazdu
0,00 € Detská rekreácia, s.r.o. Základná škola, Kežmarská 30, Košice
8. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 35/22/2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 35/22/2016
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Kežmarská 30, Košice
8. December 2022
Rámcová zmluva na školský mliečny program
5915/2022
0,00 € Tatranská mliekáreň Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky
8. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/21/2022
3224/21/2022
5 920,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola, Fábryho 44, Košice
8. December 2022
Výpočtový list prevádzkových nákladov
216072016
0,00 € Základná umelecká škola Základná škola, Abovská 36, Košice
8. December 2022
Nájomná zmluva
3/2022
350,00 € Csemadok ZO Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi Molnár Albert Alapiskola
8. December 2022
Internet
Dodatok č. 9 k zmluve č. 1000026196
0,00 € DSI DATA, a. s. Základná škola s materskou školu, Kliňanská cesta 122/4, Klin
8. December 2022
Internet
Dodatok č. 10 k zmluve č. 1000026196
0,00 € DSI DATA, a. s. Základná škola s materskou školu, Kliňanská cesta 122/4, Klin
8. December 2022
Zmluva o zájazde - Lyžiarsky výcvik
132022
9 150,00 € Wachumba ck, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 3, Báhoň