Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z/094/2023
0,00 € Energie2, a.s. Obec Mojmírovce
10. Jún 2023
Školský internát Obchodnej akadémie, Veľký Meder - 1. etapa
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 2/2022/OAVM)
955 156,14 € EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 12 Veľký Meder
10. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
303/2023
450,00 € Mesto Šala OZ LeGrácia
10. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
303/2023
450,00 € Mesto Šala OZ LeGrácia
10. Jún 2023
Lecenčná zmluva
168/2023
1 575,00 € Jarošová Dominika Mesto Šala
10. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
387/2023
0,00 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Mesto Šala
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujjmové vzdelávanie detí v cetrách voľného času
202300415/2023
150,00 € Obec Brestov Mesto Prešov
9. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
57/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Velké Kapušany
9. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
1
0,00 € RECZKLOGROUP, a.s. Obec Zálesie
9. Jún 2023
Zmluva voda a kanalizácia
VK-ZML-328002023
0,00 € Obec Hurbanova Ves Ing.Peter Fűlöp
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev
ZML-2023016
36 400,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Obec Hurbanova Ves
9. Jún 2023
Zmluva č. 1423 436
1423436
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Zálesie
9. Jún 2023
Kúpna zmluva s rámcovým dodaním
INE_001/2023
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. ZŠ Gergelya Czuczora Nové Zámky
9. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_109/2021
8,30 € Kvasničáková Margita RABČAN obecné služby
9. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_108/2021
8,30 € Kvasničáková Margita RABČAN obecné služby
9. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_107/2021
8,30 € Kvasničáková Margita RABČAN obecné služby
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 118/2023
INT_118/2023
150,00 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine Mesto Turčianske Teplice
9. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu oblasti rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu
GEN_257/2023
1 800,00 € C&P Stars Academy – ZM Mesto Zlaté Moravce
9. Jún 2023
Prenájom KD Párovské Háje- "stretnutie umeleckej spoločnosti Tambores"
1744/2023
40,00 € Mesto Nitra Ing. Peter Bojda
9. Jún 2023
Zmluva o spolupráci - nákup na zľavnené viacdenné vstupenky do termálneho kúpaliska
1743/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Nitra