Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskeho vozidla
310
0,00 € AGRO – NV a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
29. Január 2023
Dohoda o cene č.2023/23000063
23003
65,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza
29. Január 2023
Zmluva o odvoze a preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu
1-2023
0,00 € Služba, mestský podnik Obec Potôčky
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
10/2023
0,00 € Renáta Dudičová Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
9/2023
0,00 € Dudičová Gabriela Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
8/2023
0,00 € Balogová Žaneta Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
7/2023
0,00 € Adamová Margita Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu (OPAKOVANÁ)
6/2023
0,00 € Emil Adam Mesto Strážske
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
12/2023/ODDSS
1 800,00 € Alzheimercentrum Piešťany n. o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/TN/2022/1067
KV/TN/2022/1067
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Emerson Linda
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BA/2022/0991
KV/BA/2022/0991
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Dubanová Lenka
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
11/2023/ODDSS
3 000,00 € Terézia, n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
9/2023/ODDSS
7 500,00 € Grandpark, nezisková organizácia Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BB/2022/1041
KV/BB/2022/1041
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Botlová Lenka
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
37/2023/ODDSS
9 900,00 € Diecézna charita Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
34/2023/ODDSS
25 740,00 € Slovenské misijné hnutie Banskobystrický samosprávny kraj
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Ždaňa
0,00 € Obec Ždaňa Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zubrohlava
0,00 € Obec Zubrohlava Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zemplínske Hámre
0,00 € Obec Zemplínske Hámre Štatistický úrad SR
29. Január 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Zbudza
0,00 € Obec Zbudza Štatistický úrad SR