Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
8521/2021/5400/036
180 000,00 € ELEN, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
21/38/54E/1266
0,00 € ELEKTRO ALICA s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí colných služieb
15/2021
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Košiciach
12.
Máj
2021
Rámcová zmluva
POZ 274/2021
0,00 € MED - ART, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021081/2021
53,00 € Stanislav Koreň Národné osvetové centrum
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-273:191006
0,00 € Marek Šrank Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12.
Máj
2021
STN Global Value Pricing
28/2021
24 540,00 € STN International, FIZ Karlsruhe Leibniz Institute for Information Infrastructure Úrad priemyselného vlastníctva SR
12.
Máj
2021
rámcová kúpna zmluva
7850/2020/5400/015
74 400,00 € COMSIT BRATISLAVA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2021/OE/25
2021/OE/25
559,00 € Rybárová Veronika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
Máj
2021
Dohoda č. 21/28/059/16 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
65/ÚĽZ/DoPP/2021
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
12.
Máj
2021
Zmluva o servisnej podpore
2021/1030/5059
108 900,00 € TEMPEST a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí grantu
STDV21_23
0,00 € Nadácia Pontis Spojená škola internátna, Spišské Vlachy
12.
Máj
2021
Dohoda č. 21/28/059/14 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
64/ÚĽZ/DoPP/2021
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021080/2021
50,00 € Barbora Kamenická Národné osvetové centrum
12.
Máj
2021
Dohoda č. 21/28/059/13 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
63/ÚĽZ/DoPP/2021
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
12.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-272:191006
0,00 € Peter Massányi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12.
Máj
2021
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 211/137/2020 Prešov
29772/2020-M_ODSM
1 149,96 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12.
Máj
2021
Dohoda č. 21/28/059/12 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
62/ÚĽZ/DoPP/2021
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
12.
Máj
2021
Rámcová zmluva
POZ 273/2021
0,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
12.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2021/OE/24
2021/OE/24
2 700,00 € Yokthip Nambutdi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava