Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny
INE_001/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Svidník MŠ gen.Svobodu
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
196/2023/MKOS
52,50 € Radovan Telvák Snina MKaOS
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07123-Z
SPO-V03-07123-Z
19 000,00 € Peter Obtulovič Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07304-Z
SPO-V03-07304-Z
19 000,00 € Ľubomíra Chalmovská Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08657-Z
SPO-V03-08657-Z
19 000,00 € Marek Stec Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
GEN_486/2023
3 750,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Zlaté Moravce
1. December 2023
Rámcová dohoda
5-MŠ P/ŠJ/2023
0,00 € Pavlíková Marcela Snina MŠ Perečínska
1. December 2023
Rámcová dohoda
3-MŠ P/ŠJ/2023
0,00 € Jurčaga Štefan Snina MŠ Perečínska
1. December 2023
Zmluva o pripojení malého zdroja - zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja do distribučnej sústavy
202336Z
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Obec Podhradie
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08734-Z
SPO-V03-08734-Z
19 000,00 € Jaroslav Bobek Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09163-Z
SPO-V03-09163-Z
19 000,00 € Ing. Štefan Ódor Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09202-Z
SPO-V03-09202-Z
19 000,00 € Ing. Ján Štempel Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09414-Z
SPO-V03-09414-Z
19 000,00 € JUDr. Mário Šimko Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09691-Z
SPO-V03-09691-Z
19 000,00 € Ing. Radoslav Oršula Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o dielo
ZOD_017/2023
9 600,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 53/2023/GymPn
30,00 € Slovenský skauting 80. zbor Piešťany Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany
1. December 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Makýš
748/2023
0,00 € Ing. Jakub Makýš Obec Kvetoslavov
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 72/2023/SZŠTt
60,00 € Čambál Daniel, MUDr. PhD. Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00288-Z
SPO-V03-00288-Z
19 000,00 € Tomáš Szepesi Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o dielo
8654
0,00 € Events partner s.r.o. Mesto Krupina