Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Objednávka 01.11.-15.11.2022
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Školská 2, 07631 Streda nad Bodrogom
6. December 2022
Objednávka 01.11.-15.11.2022
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Školská 2, 07631 Streda nad Bodrogom
5. December 2022
Zmluva o vykonaní plaveckého kurzu
PK50/2022
0,00 € AD HOC Malacky Základná škola, Staničná 631, Lozorno
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627478346
202215
96,29 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627857546
Z2022-13
989,04 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627289491
202216
48,29 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
6. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-802627711885
Z2022-14
989,04 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik
5. December 2022
Darovacia zmluva
EXT_019/2022
2 500,00 € SRRZ - RZ pri Základnej škole Základná škola, Slatinská 3, Beluša
6. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
24/2022
100,00 € Martina Ožďanová - zastupujúci člen športovej skupiny KALANETIKA Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec
5. December 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
78/1/2022
0,00 € CK Andromeda, s.r.o. Základná škola, Pionierska 33, Čaňa
5. December 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Po škole s McDonald´s Cupom "
112022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Petrovany 274
6. December 2022
Zmluva o spolupráci
21/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
6. December 2022
Dohoda o realizácii modulu na základnej škole
51/2022
0,00 € Slovenský zväz hádzanej Základná škola, Nevädzová
5. December 2022
Dohoda o spolupráci
50/2022
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologi Základná škola, Nevädzová
6. December 2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
ku dňu 30.11.2022
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
5. December 2022
Dodatok k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
Dodatok č. 3
0,00 € SOMO - Jozef Peťovský Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
5. December 2022
Dodatok č. 3
3
0,00 € SOMO Jozef Peťovský Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
6. December 2022
Dodatok ku zmluve o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
Dodatok ku zmluve o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby
0,00 € Peter Vaľo Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
6. December 2022
zmluva o nájme nebytových priestorov
100722/2022
17,00 € Patrik Kasal Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava
6. December 2022
Dodatok č. 3 zmluvy číslo: 05/2009 uzatvorenej v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
Dodatok č. 3 zmluvy číslo 05/2009
360,00 € Ján Olešňan Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca