Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
kúpna zmluvan na potraviny
-CRZ-
0,00 € K.L.I.B.O.S. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
24. Marec 2023
Aktivácia znevýhodnených uchádzačov z ÚPSVR
23/21/054/180
5 110,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
23. Marec 2023
Predmetom plnenia Zmluvy je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb podľa požiadaviek odberateľa, vrátane dodávky všetkých čistiacich prostriedkov, vreciek do odpadkových košov, strojového zariadenia a mechanických prostriedkov.
-
1 210,00 € Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. Základná škola s materskou školou
24. Marec 2023
Dohoda č. 23/42/054/275 o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie
Dohoda č. 23/42/054/275
0,00 € Úrád práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola Michalovce J.A.Komenského 1
24. Marec 2023
Dohoda č. 23/42/054/310 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie
Dohoda č. 23/42/054/310
0,00 € Úrád práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola Michalovce J.A.Komenského 1
24. Marec 2023
Oznámenie o ukončení platnosti dohody ex lege
22/42/012/22
0,00 € Úrád práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola Michalovce J.A.Komenského 1
23. Marec 2023
zmluva Tenis do škôl
2239
477,60 € Slovenský tenisový zväz Základná škola Laborecká 66 Humenné
23. Marec 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy ZSDIS
16/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
22023
0,00 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice
23. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode pre žiakov základnej školy
23032023
10 080,00 € LN Trade pod Sitnom, s.r.o., sociálny podnik Základná škola Jana Amosa Komenského, Ulica Komenského 1227/8, Sereď
24. Marec 2023
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
1/2023 Kon
0,00 € Konika Minolta Slovakia spol. s.r.o. Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
12/2023-P
0,00 € Miroslava Zemánková Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
23. Marec 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
8/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
23. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
č.6
0,00 € VVM obchodná s.r.o. Základná škola F.E.Scherera, E. F. Scherrera 40, Piešťany
23. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 0605/2022/DZI/003
0605/2022/DZI/003
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
23. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 0605/2022/DZM/005
0605/2022/DZM/005
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
23. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 0607/2022/DZF/001
0607/2022/DZF/001
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
23. Marec 2023
dodávky ovocia
1/2023
0,00 € GAS FAMILIA, s.r.o. Základná škola 127, Ihľany
23. Marec 2023
stolnotenisový stôl
DZ 08/2022
0,00 € Stolnotenisový klub FUNSTAR To Základná škola
23. Marec 2023
Spotrebný materiál na záujmovú činnosť
DZ 09/2022
0,00 € Občianske združenie Mierová Pr Základná škola