Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Krátkodobé cestovné poistenie
5010416371
37,80 € INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86591
3 400,00 € Anton Bernaťák, Deana Bernaťáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97354
2 197,00 € Adrián Drozdík Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Licenčná zmluva
ZH1073033
45,00 € Csütörtökiová Daniela Rozhlas a televízia Slovenska
2. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
103.prrchbo-66-14/2023
225,92 € Peter CILY Ministerstvo obrany SR
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2023/C.
NZHB_021/2023
30,00 € Beharková Alena Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Trnava
Z2300038
0,00 € Inšpektorát práce Trnava Slovenská konsolidačná, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o spolupráci
1/2023
250,00 € Katarína Kišidayová, DiS. art. Centrum kultúry Košického kraja
2. Február 2023
Zmluva o nájme, Moyzesova 1866, č.b. 19, Púchov
26/2023
5 903,28 € Božena Cekulová Mesto Púchov
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
87985
1 500,00 € Bc. Ivan Kopkáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-560/2023
0,00 € Medvecová Eva Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Február 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku (Ford Focus C -max)
05012023
200,00 € Královič Radoslav Obec Oreské
2. Február 2023
Zmluva o nájme bytu č. 18
Zmluva o nájme bytu č. 18
960,00 € Michaela Trnková Mesto Námestovo
2. Február 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
461/2022/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2023
Dohoda o výpožičke
4/2023
0,00 € JUDr. Eva Krištofiaková Obec Malinovo
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
97358
1 500,00 € Ing. Ján Otiepka Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2023/C.
NZHB_020/2023
3,00 € Porada Slavomír Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1491SP/UNB/2022
5 000,00 € Bc. Alan Gregor Univerzitná nemocnica Bratislava
2. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZ-MT-ODI-24-003/2023
0,00 € Róbert Macek Ministerstvo vnútra SR (CP Žilina, KR PZ v Žiline)
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1518SP/UNB/2022
5 000,00 € Gabriela Boháčová Univerzitná nemocnica Bratislava