Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24-540-02790
3 500,00 € Fond na podporu umenia Východoslovenská galéria
27. Máj 2024
Zmluva č.21/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo ŠR...
1558/2024
4 900,00 € Neuvedené Neuvedené
27. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
352024
0,00 € prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
27. Máj 2024
Úhrada finančnej zábezpeky podľa VZN č.221
578/2024
0,00 € Neuvedené fyzická osoba
28. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
222/2024
0,00 € Novek Ján Technické služby mesta Nová Baňa
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07982-Z
SPO-V04-07982-Z
19 000,00 € Marek Miščík Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 68/2022
9013/0246/24
2 080,00 € Mgr. Olga Vyviurska, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 13 - 2024 DVO
13 - 2024
150,00 € Mgr. Lucia Macaláková Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 23 - 2024 DVO
23 - 2024
150,00 € Lívia Halmkan Smiešna Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
27. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
465-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Ľubica Kašperová Železnice Slovenskej republiky
28. Máj 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
Zmluva_HF_06_2024
0,00 € Adrián Bertók Hudobný fond
28. Máj 2024
DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV, Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000117505
102/2024/SZŠ-10
2 035,00 € Karolína Noskovičová Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
28. Máj 2024
DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV, Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000117505
102/2024/SZŠ-19
1 190,00 € Ing. Daniela Roďomová Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA ŠTÚDIUM v rámci krajín programu ERASMUS +, Akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/335/2024
470,00 € Dominik Križan Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 126/2024
126/2024
192,00 € Fyzická osoba Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28. Máj 2024
51.vz-20-10/2024
51.vz-20-10/2024
11,20 € Jozef Kuráň Ministerstvo obrany SR
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07969-Z
SPO-V04-07969-Z
19 000,00 € Bc Erika Kováčová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-067/2023/Veľká/0152/SO641-00/RusJa
22,43 € Danka Slašťanová/Železnice Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
JI-4-32/2024
13,20 € Peter Špiner Ministerstvo obrany SR
28. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti č. 13-003-2024
13-003-2024
0,00 € Michaela Biháriová Stredisko sociálnej starostlivosti