Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
ŠbPO-7-35/2023
21,08 € Ing. Dominika JANÍČKOVÁ Ministerstvo obrany SR
21. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
VVzS-80-149/2023
13,80 € Ing. Štefan VELIKÝ, PhD. Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Zmluva o dielo
DOD/019/2023
2 170,00 € Mestská časť Bratislava - Rusovce
22. September 2023
Zmluva o použití diela (Licenčná zmluva)
2023-850-KUL
0,00 € Ing. Tomáš Gonos Bratislavský samosprávny kraj
22. September 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium číslo: 136/2324
9013/0408/23
4 044,00 € Rebeka Markovicsová Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. September 2023
Školský program- Školské ovocie
15
0,00 € Lunys ,s.r.o. Materská škola ,Nám.J.Borodáča 6, 01008 Žilina
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
188/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
22. September 2023
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe "RD Friala - Vajnory", k.ú. Vajnory, pozemok registra E-KN p.č. 349/2
286506472300/0099
189,00 € Friala Ľubomír Hlavné mesto SR Bratislava
22. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2115097
162,40 € Institorisová Mária Rozhlas a televízia Slovenska
21. September 2023
nájomná zmluva za učebňu od 20.09.2023 - 31.12.2023 - WOW english
ZŠ 149/2023
8,00 € Základná škola MISHEVA, s.r.o., Záblatská 501/46C, 911 06 Trenčín
21. September 2023
Príkazná zmluva k realizácii projektu č. SAMRS/2023/KE/1/5
133_2023
0,00 € MUDr. Michal Jičínsky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
21. September 2023
príkazná zmluva
príkazná zmluva č. 2023/445
0,00 € prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
21. September 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634146522012
479,77 € Kanchev Mihail Hlavné mesto SR Bratislava
21. September 2023
Zmluva o nájme HM
2245/2023
4,00 € Juraj K. Obec Brezovica
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu
641/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
21. September 2023
Alexander Tóth Zmluva o prakt.vyučovania pre žiakov (do 31.05.2024)
Zmluva č. 39/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Tóth Alexander Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
22. September 2023
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2023/3304
35,00 € Robert Simon Slovenské národné múzeum
21. September 2023
Darovacia zmluva
KY/2023/003449
0,00 € Mgr. Veronika V. Centrum pre deti a rodiny Kolíňany
21. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZLM-35-164/2023
20,85 € PhDr. Ing. Ján MRAŽÍK Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Zmluva o použití diela (Licenčná zmluva)
2023-856-KUL
300,00 € Sabina Jankovičová Bratislavský samosprávny kraj