Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z-KR2023/4
600,00 € Jan Vincent Durina Kunsthalle Bratislava
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1527/22
5 000,00 € Mgr. Petra Buláková Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Kúpna zmluva s vecným bremenom
48/2023
600,00 € Milan Pavelka Mesto Dudince
27. Január 2023
Dohoda o použití súkromného MV na služobné účely pre zamestnancov VšZP
ZML_35_2023
0,00 € Ing. Marcel Mikolášik Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-141-04685
22-141-04685
3 399,00 € Ing. Mgr. art. Kristián Németh Fond na podporu umenia
27. Január 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky k rodinnému domu na pozemku registra E-KN parc.č. 40, 1414 v k.ú. Jarovce
286500072300/0099
106,00 € Patasy Linda Hlavné mesto SR Bratislava
28. Január 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
N-2023 / 01
74,90 € Erik Bendík Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
27. Január 2023
Nájomná zmluva
KDN6/2023
98,00 € Baďová Dibdiaková Petra, Lisková Obec Lisková
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1551/22
5 000,00 € Ľudmila Rónaiová Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1176/22
5 000,00 € Erika Lazareková Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Mandátna zmluva
2712023
0,00 € Štefan Kollár Lesy obce Nálepkovo
27. Január 2023
Nájom hrobu č. 84 k hrobovému miestu č. 2/84
30/2023
35,00 € Neuvedené Neuvedené
27. Január 2023
Zmluva o dielo
2/2023
90,00 € Ing. Renáta Sekeráková Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-147-03989
22-147-03989
3 000,00 € Mgr. art. Milan Vagač Fond na podporu umenia
27. Január 2023
Nájomná zmluva č. 58/2023/221
58/2023/221
99,10 € Baráth Elena Obec Iža
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1273SP/UNB/2022
5 000,00 € Katarína Kohútová Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Január 2023
Nájom hrobu č. 85 k hrobovému miestu č. 2/85
31/2023
35,00 € Neuvedené Neuvedené
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. G09/2023
G09/2023
500,00 € Pavel Ožďáni Novohradské múzeum a galéria
27. Január 2023
Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu
242023
0,00 € Maxim Mavrin MŠK Púchov s.r.o.
27. Január 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-022/2022/SPP/701-00/Likavka/0920/Geoplán
23,67 € Pavol Bakoš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.