Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 22/2023
60/2023
146,00 € Katina Jozef, Vyhne 49, 966 02 Vyhne Obec Vyhne, Vyhne č. 100 966 02 Vyhne
5. Jún 2023
UNION dodatok k zmluve 1
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Torysa
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2832-2023-faza3
97 397,14 € Agáta Šantová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku 186/2023
186/2023
0,00 € Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA Ministerstvo zdravotníctva SR
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007921
150,00 € Alexandros Tasianas Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2848-2023-faza3
1 688,71 € Anton Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 23/2023
61/2023
198,00 € Pavlíková Blanka, Vyhne 69, 966 02 Obec Vyhne, Vyhne č. 100 966 02 Vyhne
5. Jún 2023
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice).
468/2020/OVO (64)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Krajské kultúrne stredisko
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2830-2023-faza3
5 629,04 € Mgr. Adriana Dániová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007925
600,00 € Pavel Souček Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní parkovacích služieb
07/2023
0,00 € BPS PARK a. s. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 14 na ul. Sládkovičova 3
2023001267
0,00 € Mikulášková Gabriela Mesto Košice
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1TT874
1TT734
15,00 € Monika Fabová Obec Trenčianska Turná
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2850-2023-faza3
3 512,09 € Bartolomej Hudák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.č. 468/2023
20,00 € Margita Forgáčová Verejno - prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová
5. Jún 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/0100003
52/2023
9,96 € Kurinová Karolína Obec Kopčany
5. Jún 2023
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 5 na ul. Krčméryho 3
2023001260
0,00 € Ferko Róbert, Ferková Františka Mesto Košice
5. Jún 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
21.shdo-67-70/2023
16,36 € Juraj KNAPÍK Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
20.prlog-68-33/2023
29,00 € Peter ŠTOFKO Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
Nájomná zmluva č. 24/20 2 3
62/2023
185,00 € Resutíková Michaela, Vyhne 73, 966 02 Vyhne Obec Vyhne, Vyhne č. 100 966 02 Vyhne