Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 53/2024
70/2024
100,00 € Mgr. Barbora Vyšňanová Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03020-Z
SPO-V04-03020-Z
19 000,00 € Mgr. Štefan Chovanec Slovenská agentúra životného prostredia
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
198/2021/RÚ -dodatok (57)
30,00 € Slovak Telekom a.s. SOŠ KnK
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
105/190122/2024-AZ
360,00 € Ing. Roman Vápeník, PhD. Technická univerzita v Košiciach
21. Máj 2024
Kúpna zmluva č. M07/2024
M07/2024
720,00 € Pavel Malček Novohradské múzeum a galéria
21. Máj 2024
Dohoda o náhrade za užívanie nehnuteľnosti
OU-BB-OO-2024/012110-044
285,57 € Peter Pavlenda SR Okresný úrad Banská Bystrica
21. Máj 2024
Dohoda o vlastníckom práve
30803/DoVP-054/2023/Nové Ťahanovce/2067/RusJa
0,00 € Daniela Borovská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 24/2024 za prenájom hrobových miest
91/2024
0,00 € Bystriansky Milan Obec Kokava nad Rimavicou
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309060DNR1
309060DNR1
50 000,00 € Monika Mušáková - U Chrumka Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Máj 2024
Licenčná zmluva č. 19 / 2024
19/2024
0,00 € Ján Hoffstadter Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09463-Z
SPO-V04-09463-Z
19 000,00 € Zuzana Šparcová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Máj 2024
Prenájom ihriska
2296
20,00 € Ing. Miroslav Furka Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
21. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
45/106101/2024
40,00 € Ing. Dušan Šuťák, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-65/2024
50,00 € Lucia Lacinová Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
70/2024
0,00 € ENVIROPOL SK s. r. o. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Dohoda o vedení motorového vozidla
8/2024/EO/DVMV
0,00 € Juraj Brnula Národná zoologická záhrada Bojnice
21. Máj 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
289/2024/OMM
120,00 € Ján Mockovčiak Mesto Vranov nad Topľou
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3d-64/2024
70,00 € Mária Janíčková Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
21. Máj 2024
Dodatok č.1_HM_VZ k zmluve č.4_2014_HM_VZ
34/2024
15,00 € Anna Vinclerová, 072 34 Zalužice 60 Obec Zalužice, Zalužice 270, 07234 Zalužice
21. Máj 2024
Výpočtová technika - software a hardware
54-4800/041ZNH/2024
21 475,20 € PcProfi, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja