Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
23/105001/2024 ZoD
45,00 € Ing. Martina Peterčáková, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
28. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
10/108003/2024/LZ - ŠS
30,00 € Ing. arch. Richard Sokol Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY NA ŠTÚDIUM v rámci krajín programu a partnerskými krajinami ERASMUS +, Akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/328/2024
4 580,00 € Jakub Pernický Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
PZ 280/2024
3 000,00 € Kevin Blighe Výskumná agentúra
27. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 08/2024/OE
08/2024/OE
0,00 € Jozef Cesnek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
27. Máj 2024
Zmluva číslo A/287/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišský Hrhov
ZM_309/2021
29,80 € Palenčár Jozef Obec Spišský Hrhov
27. Máj 2024
Zámenná zmluva č. 112
202400470/2024
0,00 € Lukáš Klimek Mesto Prešov
27. Máj 2024
Nájomná zmluva o dočsnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_027/2024
50,00 € Čisár Michal Mestská časť Košice - Šaca
27. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
494-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Stanislav Tekáč Železnice Slovenskej republiky
27. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
FF 77/2024
50,00 € Mgr. Martin Škára, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
27. Máj 2024
Zmluva č. 953/2024 o poskytnutí služby "ZBERNÁ JAZDA"
1565/2024
19 347,60 € Neuvedené Neuvedené
28. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
11/108003/2024/LZ - ŠS
60,00 € Ing. arch. Anton Reitzner Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
27. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
3/2023
60,00 € Július Hutáš Obec Čerenčany
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
65/2024/SaR
220,00 € Imrich Filip Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
27. Máj 2024
Dohoda o vedení motorového vozidla
9/2024/EO/DVMV
0,00 € Ing. Lenka Fábryová Národná zoologická záhrada Bojnice
27. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
3253/2024/LSR
0,00 € Eliáš ČOPÁK LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
27. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
ZM_138/2023
29,80 € Palenčár Jozef Obec Spišský Hrhov
27. Máj 2024
Kúpna zmluva 42/2024
202400471/2024
6 949,95 € Ing. František Kmec Mesto Prešov
27. Máj 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_028/2024
400,00 € Bič Július Mestská časť Košice - Šaca
27. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 31/2024/SMM
179/ZML2024
110,00 € Šamko Marián Mesto Giraltovce