Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-005/2023/Senica/1888/Lf
15,78 € Ján Bohuš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. KVA-/462/2022-2261/2023 – Obec Kvakovce – Ing. Miloš Servátka, PhD. a Ing. Tatiana Servátková
KVA-/462/2022-2261/2023
0,00 € Ing. Miloš Servátka, PhD. a Ing. Tatiana Servátková Obec Kvakovce
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.3612/2011/LSR
3612-2011-LSR
Doplnená
150,00 € Jaroslav Vaško LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
1147-A.2-SM-46-KZ/2023
8,13 € Justína Zumerlingová Železnice Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Darovacia zmluva
13/2023/MO
0,00 € Tibor Turza Občianske združenie "Mladý odborník"
23. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 22/2223
9013/0130/23
995,00 € doc. Ing. Radovan Holubek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. R-7/5-2020
4127/2023
172,45 € Tomek Jaroslav Mesto Želiezovce
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nájomného bytu
NZ 5223
269,62 € Silvia Moštenická Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98528
1 788,00 € Peter Kubík, Nikola Püšpökyová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Marec 2023
Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti
Dohoda o zrušení predkupného práva k nehnuteľnosti
0,00 € Ing. Peter Bielik a Mgr. Zuzana Bieliková Obec Ostrov
23. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-HM-ZOV-2023/327
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Slovenské národné múzeum - Historické Múzeum v Bratislave
23. Marec 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2110275
730,00 € Mančušková Jarmila Rozhlas a televízia Slovenska
24. Marec 2023
Dodatok č. 9 ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o urovnaní pozemkov súvisiacich s výstavbou a užívaním pozemných komunikácií
30201/007/2014/Šútovo/1281_dodatok č.9
401,82 € Miroslav Dutka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
153/2023/DM
147,37 € Miroslav Lukáč Prešovský samosprávny kraj
23. Marec 2023
zmena čl 5 Výška a splatnosť nájomného
z2154g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2003/01482
88,00 € Ján Béreš a Jarmila Bérešová Kremnica
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
98782
1 500,00 € Ing.VELIČ Peter, Ing. Darina VELIČOVÁ r. Tuchscherová Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Marec 2023
Dodatok č.3 /2023 k zmluve č. 05/2021
Dodatok č.3 /2023 k zmluve č. 05/2021
0,00 € Ing. Ján Čuchran Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie/ výučbu na akademický rok 2022/2023
UPJŠ - Erasmus 87-93/2023
6 780,00 € doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.; Bc. Ivana Kövérová; Mgr. Lucia Bakošová, PhD.; JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.; Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.; Ing. Eva Mihaliková PhD., univer. docent; PhDr. Viera Bačíková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Marec 2023
Zmluva o nájme nájomného bytu
NZ 5323
217,37 € Eva Pittnerová Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
23. Marec 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2155g - dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2004/00563
45,00 € Soňa Bagárová Kremnica