Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000721
189,00 € Marianum Mohammad Azim Farhadi
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000722
168,00 € Marianum Mohammad Azim Farhadi
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3180000024
210,00 € Marianum MUDr. Boris Kollárik
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000660
42,00 € Marianum Marta Sáhová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000262
170,00 € Marianum Ing. Zuzana Klimentová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000718
170,00 € Marianum Helena Holmanová
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000661
140,00 € Marianum Zdenka Rodná
23. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000726
189,00 € Marianum prof., MUDr. Juraj Šteňo
23. September 2023
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
7/2023
350,00 € Mestské múzeum v Pezinku Jana Semianová
23. September 2023
Dohoda o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS - "Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN"
23/31/054/3495
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí ma rodiny Obec Dulovo
23. September 2023
Dohoda číslo: 23/27/054/452
17/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Hrabičov
24. September 2023
Rámcová dohoda
23301-7/2023-BA
460 350,00 € SLOVNAFT, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310072_Z
11 864,40 € TRIGON PLUS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z20239859_Z
230,00 € JURIGA spol. s r. o. Prešovská univerzita v Prešove
24. September 2023
Rámcová dohoda
Z20239830_Z
11 991,86 € B.Braun Medical s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310126_Z
800,00 € INTERCHAIR s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310087_Z
32 600,00 € TRACO Computers s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. September 2023
Dodatok č.1 ku zmluve č.1/2023 o nájme nebytového priestoru
č.1/2023
0,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Krúžky v škole
23. September 2023
prenájom učebne
41/2023
16,00 € Základná škola s mat. školou Jeséniova Mladí programátori s.r.o.
24. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310039_Z
210,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky