Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080979
50,00 € Vrťová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2024
Darovacia zmluva č. 53DZ2023
53DZ2023
0,00 € PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová Podtatranské múzeum v Poprade
22. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve
8/2024
0,00 € Milan Ondrušek a manž. Sidónia Obec Moravský Svätý Ján
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1080969
50,00 € Vrťová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
898-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TuPP, s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
022-200-24
80,00 € Silvester Lavrík Slovenské literárne centrum
22. Február 2024
Zmluva o nájme - nebytové priestory o celkovej výmere 54,43 m2, Popradská ul. č. 66 v Košiciach, LV 1167, k. ú. Košice – Terasa
UPJŠ - 69/2024
2 065,40 € Marek Baláž Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Február 2024
Z M L U V A  č. 56/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
56/2024/OSV
4 885,65 € VITALIS, n.o. Mierová 336/24, 068 01 Medzilaborce Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
Príkazná zmluva
2/2024
400,00 € Mgr. Katarína Kašperová Okresná knižnica Dávida Gutgesela
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
12/2024
0,00 € Spoločný obecný úrad Trnava Obec Šúrovce
22. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115378
200,00 € Arvay Daniela Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2024
Zmluva o dielo
Z5/2024
150,00 € Bc. Judita Sadíleková Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00413-Z
SPO-V03-00413-Z
19 000,00 € Ing. Ladislav Slosiar Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Zmluva o Nájme hrobového miesta
Z 2024/14/069/PaCS
33,20 € Milková Svetlana Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
22. Február 2024
Dodatok k návrhu na vklad V 4554/2023/Se
V 4554/2023/Se
0,00 € Obec Vydrník Okresný úrad Poprad - katastrálny odbor
22. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2115376
200,00 € Arvay Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
22. Február 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1311-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra All Clim s. r. o.
22. Február 2024
Príkazna zmluva
Príkazná zmluva č.2024/23
0,00 € doc., Ing. Mária Chromčíková, PhD. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02488-Z
SPO-V04-02488-Z
19 000,00 € František Rusnák Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Príkazná zmluva
32/2024
8 235,00 € Tomáš Vitvar, RNDr. PhD. Výskumná agentúra