Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 513/14
NZ 77-22
0,00 € P.Plch, M.Plchová Obec Podtureň
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0384
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0384
0,00 € Anna Peničková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
1. December 2022
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ND ŽKV -elektromotorov a dielov pre trakčné motory, transformátory, výkonový prepínač
1100049111/83121/2022/S31
0,00 € neext eu s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
1. December 2022
Zmluva o dielo
SVKPO-82/2022
1 290,00 € PhDr.ThLic. Juraj Gradoš, PhD. Štátna vedecká knižnica v Prešove
30. November 2022
Kúpna zmluva
67/2022
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
72830
3 315,00 € Marek Masný, Lucia Masná Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. November 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2022502/2022
40,00 € doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. Národné osvetové centrum
30. November 2022
Zmluva o nájme
042022
0,00 € Ing. Brezáni Martin Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 204, Kamenica nad Cirochou
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
OcÚ-414/2022-002
0,00 € Milan Gbelec, Budmerice 1242, 900 86 Budmerice Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice
30. November 2022
Kúpna zmluva - Odpredaj prebytočnej výpočtovej techniky
Kúpna zmluva č. 2373/2022
298,00 € Milan Belica Nitriansky samosprávny kraj
30. November 2022
KÚPNA ZMLUVA
13-2007-2022-faza3
1 249,75 € František Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
30. November 2022
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1564-2022-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BENEL ELEKTRO s.r.o.
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
90456
3 400,00 € Lubomir Ferenc Slovenská inovačná a energetická agentúra
1. December 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
25102019
0,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Gymnastický klub Elán
1. December 2022
Príkazná zmluva
115/2022
50,00 € Ján Babenský Hornozemplínska knižnica Vranov n. T.
1. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19. 12. 2006
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Kalša Telovýchovná jednota Mladosť Kalša
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu 513/13
NZ 78-22
103,67 € A.Darabošová Obec Podtureň
30. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 0133
Dohoda o ukončení zmluvy č. 0133
0,00 € Anna Chovancová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
30. November 2022
Zmluva o nájme bytu
221160361
0,00 € Žiga Emil, Žigová Mária Obec Mníšek nad Hnilcom
1. December 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA NA OBJEDNÁVKU A UDELENÍ LICENCIE
102/2022 – 437/2022
100,00 € Juraj Nvota Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach