Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
December
2021
Zmluva
ZM1007634
150,00 € Oriana s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
7.
December
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/3414 zo dňa 26.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/16/54E/3414 zo dňa 26.05.2020
0,00 € Petra Zetochová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
7.
December
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/16/54E/2986
0,00 € Petra Zetochová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
7.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/39/54E/560
0,00 € Martin Bystrianin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
7.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
21/28/54E/840
0,00 € Jozef Halgaš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
8.
December
2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
ÚVTOSM-107/32-2021
60,36 € MET Slovakia, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
7.
December
2021
Zmluva o partnerstve
195/2021
30 000,00 € Nezisková organizácia SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ AGENTÚRA Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
7.
December
2021
Zmluva o spolupráci
POZ 650/2021
0,00 € Nemocnica s poliklinikou n.o., Revúca Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
8.
December
2021
Zmluva č.DZN05318 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN05318
4 010,63 € PLENUS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
December
2021
zmluva o spolupráci
1983/2021
0,00 € ETHICA s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
8.
December
2021
Dohoda č. 21/22/054/69 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č.4" podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
21/22/054/69
43 000,00 € IPATEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
8.
December
2021
Zmluva o dielo
ÚVVaÚVTOS-140/32-2021
5 856,29 € BB Business, s.r.o., Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
7.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124259_Z
99,00 € Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. Základná škola s materskou školou Nové Sady 176
8.
December
2021
Zmluva č.DZN05137 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN05137
16 922,42 € ISOKMAN - trading s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci
1985/2021
0,00 € HB Medic, s. r. o. Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
December
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/43/54E/672
0,00 € Peter Leng Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
7.
December
2021
Zmluva
ZM1007621
290,00 € WATER LILY s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci
2409/2021/NPPC-VÚP
2 171,16 € Erik Márton, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7.
December
2021
Kúpna zmluva
Z202124087_Z
660,00 € LABOSERV.SK s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
7.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1359/2021/OV
2587/2021/NPPC-VUŽV
22 113,00 € MM Agrospol, spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum