Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Dodatok č. 3 k Dohode o zabezpečovaní stravovania žiakov a čiastočnej úhrady režijných nákladov
Dodatok č. 3 k Dohode o zabezpečovaní stravovania
0,00 € Základná škola Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 216 č. 4
Náj. zmluva byt. dom č. 216 č. 4
0,00 € Obec Jalšové Klčo Jozef
27. Január 2023
BVS - Zmluva č. PZ002000005732_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (telocvičňa)
Zmluva č. 5/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
81/2022
0,00 € Mesto Leopoldov Obec Bojničky
27. Január 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o dodávke a odbere teplo č. 049/2012/PTZ
Dodatok č. 11
0,00 € Teplo GGE, s.r.o. Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
27. Január 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca - reprezentanta SR
2023/10
0,00 € Simona Emma Pernischová NŠC
27. Január 2023
Náj.zmluva SNB
112/2022
0,00 € Dávid Kuru Obec Veľká Ida
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke diela
ZM1008765
0,00 € Ftáčnik Martin Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20230123007
0,00 € Jozef Vetor Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27. Január 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5274/2023/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
27. Január 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
05/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Centrum pre deti a rodiny Púchov
27. Január 2023
BVS - Zmluva č. PZ002000046251_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (škola)
Zmluva č. 6/2023/SOŠPRaSSe
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
27. Január 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve 311/2022
0,00 € Kvetoslava Uhliarová Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
27. Január 2023
Dodatok č. 15 k Protokolu č. 5 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 30.10.2015
1068/2022/OSM-54537 (80/9/2023/6)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 7
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 7
0,00 € Obec Jalšové Eva Kucharíková
27. Január 2023
Náj.zmluva SNB
105/2022
0,00 € Milan Jano Obec Veľká Ida
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke diela
ZM1008763
0,00 € Kobelák Peter Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní usporiadateľskej služby a bezpečnostnej služby
EXT_015/2023
0,00 € O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Mesto Hriňová
27. Január 2023
Zmluva o nájme kultúrneho domu
OCU/2023/S17/E59
0,00 € Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince Pavel Danko Sulai
27. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20230125002
0,00 € Igor Takáč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky