Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov
23032020
0,00 € ENVIDOM združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Verejnoprospešné služby Stupava
5. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121640
1121640
0,00 € Energie2, a.s. Domov seniorov Dolinka
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_150/2023
0,00 € Csornaiová Ľubica Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o dielo - Udelenie čestného občianstva Mesta Veľké Kapušany
52/2023
0,00 € Zsófia Szabó Mesto Velké Kapušany
5. Jún 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230605_salari
0,00 € Slovenská akadémia vied M.Sc. SAEID SALARI
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
10/2023
0,00 € Obec Búč Obec Moča
5. Jún 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností
182/2023
0,00 € Obec Kočín-Lančár Šteruská Oľga
5. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2021
00105/2023/SŠZARO
0,00 € MDDr. Kristína Bukovinská Spojená škola Žilina
5. Jún 2023
Zámenná zmluva
13/2023
0,00 € Radovan Kocúr Obec Oravské Veselé
5. Jún 2023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-133-066/2023
162023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Šiba
5. Jún 2023
Zmluva o účinkovaní
ZMD_149/2023
0,00 € Blahová Dana Mesto Myjava
5. Jún 2023
Zmluva o Elektronickej službe Business24
2/2,23
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s Obec Nemčiňany
5. Jún 2023
Nájomná zmluva
819816009-3-2023-NZP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky COLAS Slovakia, a.s.
5. Jún 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-BB-VO-139-008/2023
KRHZ-BB-VO-139-008/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Turecká
5. Jún 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve 98/00247/SMN/600 o zverení nehnuteľného majetku č. 43/22/1998/SM
55/2023/VaM
0,00 € Mesto Košice Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
5. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-93/2023-M
0,00 € Marián Mesík Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
4. Jún 2023
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2023
0,00 € SHR Tomáš Kušík Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. Jún 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/26/054/136
0,00 € HC 05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
5. Jún 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ RÚVZ Komárno
Z2300184
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne Slovenská konsolidačná, a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.04.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.04.2022
0,00 € RAVOZA s.r.o. Obec Senné