Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
B013/2024
0,00 € Mestská bytová správa, s.r.o. Iboja Volencová
24. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
137/2024/OddK
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Dubnica nad Váhom
24. Apríl 2024
Zmluva č. 3/2024 o dovoze a zneškodňovaní priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov
732024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice Technické a záhradnícke služby Michalovce
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 800/2022
ZML_173_2024
0,00 € PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
24. Apríl 2024
Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti
2023-0332-1214610
0,00 € ims, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte - RF
10/2024
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s, Obec Dolné Zelenice
24. Apríl 2024
Dodatokk DIZ
D012024
0,00 € Webex Digital s.r.o Obec Žitná - Radiša
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
34/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice Obec Vinné, Vinné 508, 072 31 Vinné
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
UVTOSaUVV-1007/32-IL-2024-25
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava PRAD, s.r.o.
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Klub Gymnázia J. G. Tajovského Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva FCHPT STU č. 11/2024 R-STU
0402/0001/24
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave IT kids s. r. o.
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní sprievodcovských služieb
181/2024
0,00 € Gabriela Tobiášová Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
INE/006/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Horné Saliby
24. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte - SF
11/2024
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s, Obec Dolné Zelenice
24. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
52024
0,00 € Natur-Pack, s.r.o. Obec Klenová
24. Apríl 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1051/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
8/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szakközépiskola Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa
24. Apríl 2024
Komisionárska zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/530
0,00 € Na Kupecké stezce s. r. o., Slovenské národné múzeum
24. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
138/2024
0,00 € Poľovnícky spolok Úboč Technická univerzita vo Zvolene
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva k HM Párovce 72/13
1025/2024
0,00 € Mesto Nitra Zuzana Selecká