Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí stravy č. 1/2011/FN
42/2023/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.
2. Február 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu 1-161-2022
1-161-2022
0,00 € obec Potônske Lúky Magdaléna Bellová
2. Február 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Trnava
Z2300038
0,00 € Inšpektorát práce Trnava Slovenská konsolidačná, a.s.
2. Február 2023
Nájomná zmluva
05/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Ing. Juraj Harandza, PhD
2. Február 2023
Dodatok k DoC VP
0B10076082
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
2. Február 2023
DOHODA o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku
82023 DOHODA o zabezpečení praktického vyučovania - odborného výcviku
0,00 € Mitter - Elektro s.r.o. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo
2. Február 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1435/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec
2. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
D-560/2023
0,00 € Medvecová Eva Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. Február 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela
461/2022/UCM_LZ
0,00 € doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2023
Ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam AGADU s.r.o.
MAGBO2300007
0,00 € AGADU s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Február 2023
Dohoda o výpožičke
4/2023
0,00 € JUDr. Eva Krištofiaková Obec Malinovo
2. Február 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0B11900602
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
2. Február 2023
dodatok č.1 k NZ 5/2022
-CRZ-
0,00 € Sportclub Senec Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho - Szenczi Molnár Albert Alapiskola
2. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZ-MT-ODI-24-003/2023
0,00 € Róbert Macek Ministerstvo vnútra SR (CP Žilina, KR PZ v Žiline)
2. Február 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0B11900502
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
2. Február 2023
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca - reprezentanta SR
2023/19
0,00 € Nina Kvasnicová NŠC
2. Február 2023
Zmluva
17/2022
0,00 € INISOFT s.r.o. Obec Jarabá
2. Február 2023
Zmluva o dielo 1/2023
Zmluva o dielo 1/2023
0,00 € Mgr. Róbert Margoč Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. Február 2023
Licenčná zmluva na vydanie diela na CD a jeho zverejnenie
473/2022/UCM_LZ
0,00 € doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2. Február 2023
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o spolupráci pre národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza ITMS2014+: 312051Y212
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1073/2021
0,00 € Úrad vlády SR Obec Jastrabie nad Topľou