Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1604SP/UNB/2022
5 000,00 € Mgr. Jaroslava Voržáček Krišková Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 66/2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 66/2023
6 348,00 € SVD ZA s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98587/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Buzica
6. Február 2023
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
12/2023-9
0,00 € Futbalový klub ATTACK Vrútky Mesto Vrútky
6. Február 2023
Dodatoč č. 1 k zmluve o realizácii, zabezpečovaní a financovaný súťaží žiakov ZŠ a SŠ
Z-D-BSŠG/9/2022
300,00 € Regionálny úrad školskej správy Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1605SP/UNB/2022
5 000,00 € Ľubica Pavlačková Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
93937/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bystrička
6. Február 2023
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 80/6453/2023
80/6453/2023
21,52 € Kaštan Jozef rod. Kaštan Slovenská správa ciest, Bratislava
6. Február 2023
Kúpna zmluva MPV FO ()
934/6353/2022
79,95 € Klikušovský Milan rod. Klikušovský Slovenská správa ciest, Bratislava
6. Február 2023
Kúpna zmluva MPV FO ()
935/6353/2022
47,17 € Klikušovský Samuel rod. Klikušovský Mgr. Slovenská správa ciest, Bratislava
6. Február 2023
Kúpna zmluva MPV FO ()
423/6353/2022
112,73 € Klikušovský Samuel rod. Klikušovský Mgr. Slovenská správa ciest, Bratislava
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98590/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Rudina
6. Február 2023
Kúpna zmluva MPV FO - 62/6453/2023
62/6453/2023
6 055,59 € Moravčíková Zdena rod. Danišová Slovenská správa ciest, Bratislava
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1606SP/UNB/2022
5 000,00 € Renáta Brbúchová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1146/20
1146/20
0,00 € BARDBYT, s.r.o. SMER - sociálna demokracia
6. Február 2023
Darovacia zmluva
ZDH-15-2022
2 299,03 € COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98592/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Studienka
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1607SP/UNB/2022
5 000,00 € Erika Holocsyová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023
2023/0003/35-AT
6 000,00 € Stredná priemyselná škola informačných technológii Regionálny úrad školskej správy v Žiline
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k DPMP 19/2018 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 864-02/2018
DPMP 19/2018
1 620,84 € PORS-EAST, s.r.o. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť