Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
17/2024
50,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Eva Olesíková
22. Február 2024
Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom
Dohoda o uznaní dlhu medzi dlžníkom a veriteľom (č. 297/2024/ZSSLUNA-91, z. č. 291/2024)
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Luna p. Igor Zachar
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105457/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hul
22. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
TvU_2024_Re_20
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
18/2024
75,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Eva Olesíková
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
694,30 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. Február 2024
Znluva
55/2024
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca RECORD spol.s.r.o.
22. Február 2024
Zmluva o dielo
136/GR/2024
5 725 745,89 € KONTI a.s. Slovenské národné divadlo
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb
5/2024
0,00 € JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Istebné
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105461/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hlboké nad Váhom
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5118/2024/OSV-4688 (120/16/2024/30)
54 561,24 € Košický samosprávny kraj ReSocia, n.o.
22. Február 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
66/2016
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. NATUR-PACK, a.s.
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/28/059/11
10 171,44 € Tatry Handmade s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/28/059/34
9 719,40 € SI-SI BR s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
22. Február 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/28/059/12
24 411,60 € Ing. Eduard Linder - ELI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
22. Február 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-083/2023/SO 510-00/Chmiňany/1318/542
1,42 € Miroslav Bartko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105462/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bučany
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02771-Z
SPO-V04-02771-Z
19 000,00 € Pavol Šťastný Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
378,48 € Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. Február 2024
Rámcová zmluva číslo ZM 8_2024 o poskytovaní servisných služieb motorových vozidiel
ZM 8/2024
65 947,20 € BAYERN CENTER, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania