Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2022
Kúpna zmluva na pozemok parcelné číslo 2859/6
138/2022
5 762,00 € Mesto Modra Martin Oman
24.
Máj
2022
Zmena lehoty
Dodatok č. 3
0,00 € Environmentálny fond Mestský úrad Senec
24.
Máj
2022
nájom nebytového priestoru
1/2011/NP
3 348,00 € Správa cestovného ruchu, s.r.o Mestský úrad Senec
24.
Máj
2022
DoC-výkonný dopravca
000B821588
0,00 € DB Cargo AG Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
24.
Máj
2022
nájom parc. č. 2231/33 letná terasa
009/20/07
450,00 € Rezníček a spol. s r.o. Mestský úrad Senec
24.
Máj
2022
nájom časti parc. č. 2231/33
010/20/07
4 642,00 € Rezníček a spol. s r.o. Mestský úrad Senec
24.
Máj
2022
Zmluva o nájme č.4017/2022
34/2022
20,00 € Alžbeta Kázmérová Horné Turovce obec, Horné Turovce č. 22, 935 81
24.
Máj
2022
Zmluva o nájme č.4016/2022
33/2022
10,00 € Alžbeta Kázmérová Horné Turovce obec, Horné Turovce č. 22, 935 81
24.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii koncertu v Synagóge - Májový dych
1181/2022
0,00 € Mesto Nitra Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tenečná fakulta
24.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON3-2022_000406-5
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) ppor.Igor Balát
24.
Máj
2022
Zmluva o realizácii kultúrneho podujatie - zbormajster
1182/2022
400,00 € Ladislav Kaprinay Mesto Nitra
24.
Máj
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00284/15/02/2022
0,00 € Ing. Juraj Staško Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.,
24.
Máj
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
OOdGŠ-34/2022
11,08 € Mgr. Radomír PENIAK Ministerstvo obrany SR
24.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci
434/2022/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Agáta Szabó - AINFO-ECO Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Máj
2022
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona
30201/DoNZVB-05/2022/Pod.Biskupice/1175/SO705/1203
769,89 € Alžbeta Dumanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON3-2022_000406-6
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Martin Vrbičan
24.
Máj
2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/Z/DS/0096 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/Z/DS/0096
3 000,00 € MAADOS s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
24.
Máj
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00283/04/13/2022
0,00 € Ing. arch. Stanislav Kristiník Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.,
24.
Máj
2022
Náhradné diely a príslušenstvo pre záhradné mechanické a motorové náradie
11/2022
3 016,56 € KOVO MZ, spol. s r. o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
24.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
7/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Tesáre, Tesáre 128, 956 21 Tesáre