Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
ZMLUVA č. 01/2023/KD o prenájme priestorov kultúrneho domu v Hronských Kľačanoch
01/2023/KD
200,00 € Mgr. Adriana Benčaťová Obec Hronské Kľačany
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98594/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Stupné
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1608SP/UNB/2022
5 000,00 € Ivona Šnegoňová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - inštruktor lyžovania na lyžiarskom kurze
ZML/2023/4
0,00 € Alexander Krajňak Gymnázium, Poštová 9, Košice
6. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. N20200313005
N20200313005D04
0,00 € Mesto Jelšava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA
4/2023
500,00 € Spoločne pre Skalicu Centrum pre deti a rodiny Skalica
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98596/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Sučany
6. Február 2023
Zmluva o ubytovaní č. 06/62/2023/01
Zmluva o ubytovaní č. 06/62/2023/01
600,00 € Dmytro Shutov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/023
100 000,00 € Športový klub Mesta Lipt. Hrádok, Belanská 580, 033 01 Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1609SP/UNB/2022
5 000,00 € Mgr. Lucia Vámošová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. N20200107022
N20200107022D04
0,00 € Obec Spišský Hrhov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb zo dňa 14.01.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb zo dňa 14.01.2019
0,00 € Advokátska kancelária Motyčka, s.r.o. Obec Rišňovce
6. Február 2023
Zmluva o nájme
3/2023
0,00 € Základná škola, Semerovo č. 110 Jozef Kubo Kubovský
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98598/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Svederník
6. Február 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti - lekárska pohotovosť účastníkom lyžiarskeho kurzuu
ZML/2023/5
0,00 € MUDr. Emil Fraenkel Gymnázium, Poštová 9, Košice
6. Február 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
262012
0,00 € Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. Malé Kršteňany
6. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
7/2023-K-ML
0,00 € Lunys, s.r.o. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
6. Február 2023
Zmluva o úvere číslo 01/2022/0038
1305/2022/ORMP
10 000,00 € ECO GT, s.r.o. Slovak Business Agency
6. Február 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1610SP/UNB/2022
5 000,00 € Bc. Gabriela Markovicsová Univerzitná nemocnica Bratislava
6. Február 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
98600/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kľušov