Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
A/42//2021
30,00 € Obec Siladice Jarmila Mrvová
24.
Máj
2022
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
149/22
0,00 € Technické služby Mesta Tvrdošín Súkromná materská škola Slniečko
24.
Máj
2022
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
150/22
0,00 € Technické služby Mesta Tvrdošín Základná škola s materskou školou Klin
24.
Máj
2022
Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
2022/183
0,00 € BONTONFILM a.s., Na vrátkach 1F, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka Mesto Liptovský Hrádok
24.
Máj
2022
Zmluva č. 312/2/2022 o nájme bytu
312/2/2022
217,00 € Obec Vavrišovo Ing. Pavel Ambróz
24.
Máj
2022
Kúpna zmluva
047/2022-003
1 180,00 € Obec Udavské Ing.Janka Michlerová, rod.Pyšniaková
24.
Máj
2022
Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu
191/2022-ZKO
69,30 € Obec Mengusovce Matúš Holmok - NATALI
24.
Máj
2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
4/2022
25,90 € Slovak Telecom,a s. Bratislava Obec Mengusovce
24.
Máj
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
71/2021/SŽG
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Železnice Slovenskej republiky
24.
Máj
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00285/04/02/2022
0,00 € Ing. Melania Prušková Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.,
24.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON3-2022_000406-7
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Kristína Tomášková
24.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci
436/2022/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Alexandra Pešková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Máj
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00286/16/01/2022
0,00 € Iveta Kullová Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o.,
24.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní
CP-BA_ZM_CPBA-ON3-2022_000406-8
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava) Ing. Ivona Kulizáková
24.
Máj
2022
DoC-výkonný dopravca
000B845829
0,00 € DB Cargo AG Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
24.
Máj
2022
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
36/2022
1 260,00 € HIREKON, s.r.o. Obec Terňa
24.
Máj
2022
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
2022/6
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Boľ
24.
Máj
2022
DoC-výkonný dopravca
000B845831
0,00 € DB Cargo AG Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
24.
Máj
2022
Zmluva o dielo
ZoD
81 840,00 € EURO GEO s. r. o. Obec Hlinné
24.
Máj
2022
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
1/2022
68,40 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jestice