Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Licenčná zmluva na použitie ochrannej známky
202419
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9491314
25 414 393,31 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
17. Júl 2024
Zmluva o účinkovaní a licenčná zmluva
MK-133/2024/M
3 400,00 € EVELYNN ART, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
17. Júl 2024
Nájomná zmluva Jurčacková
CRZ 4267-2024-LSR
0,00 € Mária Jurčacková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
17. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela
FF 142/2024
80,00 € Dr.h.c. prof. Dr. Michal Harpáň Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
17. Júl 2024
Zmluva o vykonaní reklamy
212/2024/OFSD
300,00 € emPlan, s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
201/2024/OOSM
168,50 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04121-Z
SPO-V04-04121-Z
19 000,00 € Peter Čarnogurský Slovenská agentúra životného prostredia
17. Júl 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 415/2024
0,00 € Viktória Vonderčíková Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2024/060
247/2024
20,00 € Obec Marianka Eva Janatová
17. Júl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
202/2024/OOSM
168,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
203/2024/OOSM
168,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
204/2024/OOSM
168,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
205/2024/OOSM
168,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91, Košice Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Zmluva o prenájme
25/2024
2 500,00 € World Technologies Kft. Obec Malé Trakany
17. Júl 2024
Prenájom priestorov
NH362024
100,00 € Mestské kultúrne stredisko Šurany Marek Fiam
17. Júl 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/01/19B/22-1
0,00 € Aquaunion, s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Júl 2024
Dodatok ŠR
24/01/060/61-1
0,00 € Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08704-Z
SPO-V04-08704-Z
19 000,00 € Ladislav Lenner Slovenská agentúra životného prostredia
17. Júl 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
č. 208/5
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Ján Červeník