Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81580
2 380,00 € Mgr. Martin Jurdík Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81837
3 400,00 € Slavka Diničová r.Jenčíkova Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ-087/2022/Lisková/7596-04/0920/DPP
2,44 € Vladimír Lubelec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Nájomná zmluva č. 12/2022
432022
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Erika Tóth
5. December 2022
Dohoda o zabezpečení predatestačnej praxe zdravotníckeho pracovníka
290/22
0,00 € Fakultná nemocnica Trnava Fakultná nemocnica Trenčín
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81857
1 795,00 € Ing. Dagmar Hrušková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Rámcová kúpna zmluva
Ramcová kupna zmluva
15 000,00 € Hossa family,s.r.o. Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
83025
1 500,00 € Kamil Špirec Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
83885
1 500,00 € Jaroslav Mäsiar, Eva Mäsiarová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
83977
3 117,00 € Marek Cirner Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Kúpna zmluva č. 2022/266 – laboratórne prístroje a zariadenia
6200003162
186 192,00 € ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
5. December 2022
Zmluva o predaji motorových palív prostredníctvom MOL Group GOLD kariet
036/010/2022
0,00 € Slovnaft a.s. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84495
1 500,00 € MUDr Rudolf Sudzina, MUDr Silvia Sudzinová, r. Adamová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84559
1 500,00 € Libor Gogola Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84623
1 500,00 € Ing.Marek Blaško, Lucia Blašková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84692
1 500,00 € Peter Jakub, Miriam Jakubová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84741
1 500,00 € Ing. Martin Janík Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84757
3 141,00 € Zoltán Méry, Marta Méry Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
84793
2 380,00 € Döme Mário, Ivana Döme Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
85187
1 530,00 € Peter Blažek, Jarmila Blažeková Slovenská inovačná a energetická agentúra