Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
„Prístavba a stavebné úpravy Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch“ - projektová dokumentácia
2025/2023
191 952,00 € Metarch, s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1063/2023 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
29012/2023-M_ODPD
15 000,00 € Obec Černina Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 18/2023
N/55/2023
45,00 € Mário Hudec Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
1. December 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
1771/2023/OD
1 026,24 € Ľuboslava Fečová Prešovský samosprávny kraj
1. December 2023
Rámcová dohoda
202023 sj
24 631,32 € Bidfood Slovakia s.r.o Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1065/2023 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
29015/2023-M_ODPD
15 000,00 € Obec Baškovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. December 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNI7-223-68 zo dňa 13. 9. 2022
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BNI7-223-68 zo dňa 13. 9. 2022 4442/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
1. December 2023
Darovacia zmluva
SKR-COKP2-2023/001593-007
239 480,00 € Medzinárodná organizácia pre migráciu („IOM“) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
1. December 2023
Zmluva o využívaní softvéru a s ním súvisiacich služieb
20230681/2023
5 998,80 € Paysy s. r. o. Mesto Ružomberok
1. December 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.34/2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.34/2023
100,00 € Erika Pochybová Obec Rudina
1. December 2023
Rámcová dohoda
212023 sj
26 421,20 € Martin Mikula Marko Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
1. December 2023
Zmluva č. 300-004/2023 o podnájme nebytových priestorov
300-004/2023
1,00 € Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. Divadelné združenie Korbáč Myjava
1. December 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-003299-059_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) 287653
1. December 2023
Licenčná zmluva
830/2023
300,00 € Mgr. art. Viera Joštová Igriciová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
35/2023
0,00 € Ľubomír Cenzák Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
1. December 2023
Rámcová dohoda
222023 sj
35 774,70 € HORESKO s.r.o Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03036-Z
SPO-V03-03036-Z
19 000,00 € Igor Ľubek Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-SNR-ZOD-2023/3864
10 920,00 € A.B.K.P.Š., spol. s r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
1. December 2023
Zmluva o zabezpečení rekondičných pobytov pre príslušníkov Horskej záchrannej služby
HZS_ZM_277-2023_2023
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR ARCO Horská záchranná služba
1. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
P1130/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Odborné učilište internátne, Prešov