Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 (inflácia) k Zmluve o nájme pozemku č. 215-10-96/MM uzatvorenej dňa 07.11.1996_MVDr. M. Micháľ
406/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 (inflácia) k NZ č. 934/2019/06/JK uzatvorenej dňa 12.9.2019_stavRaVa s.r.o.
532/2024
0,00 € Mesto Zvolen stavRaVa s.r.o.
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 (inflácia) k Nájomnej zmluve č. 1498/2012/06/P uzatvorenej dňa 13.11.2012_Peter Wolkomer
674/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 (inflácia) k Nájomnej zmluve č. 893/2015/06/T uzatvorenej dňa 30.7.2015_Milan Onofruk
684/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
20. Jún 2024
Nájomná zmluva
349/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
20. Jún 2024
Evidenčný list pre výpočet nájomného a služieb
350/2024
0,00 € Mesto Vráble Emil Schneberger
20. Jún 2024
Zmluva č. 837/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
351/2024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Vráble
20. Jún 2024
Zmluva o poiskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa Šimon Štulajter
458/2024
400,00 € Mesto Brezno Ing. Drahomíra Jezerčáková
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa Eliana Dunajská
459/2024
400,00 € Mesto Brezno Michaela Dunajská
20. Jún 2024
Nájomná zmluva
1/2024-prenájom
0,00 € Marcel Kalhous Obec Malčice
20. Jún 2024
Autorská zmluva - Megbízási szerzodés
79/2024
600,00 € Bc. Melinda Kássa Mesto Velké Kapušany
20. Jún 2024
Autorská zmluva - Megbízási szerzodés
80/2024
250,00 € Zuzana Siposová Mesto Velké Kapušany
20. Jún 2024
Autorská zmluva - Megbízái szerzodés
81/2024
600,00 € Henrieta Bačová Mesto Velké Kapušany
20. Jún 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečovaní systému financovania triedeného odpadu
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečovaní systému financovania triedeného odpadu
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Bratislava Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
20. Jún 2024
Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej hliadky na podujatí - Leto na Dieloch 2024
1496/2024
49,00 € Naďa Červeňanská Mesto Nitra
20. Jún 2024
Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej hliadky na podujatí - Leto na Dieloch 2024
1497/2024
49,00 € Simona Revayová Mesto Nitra
20. Jún 2024
Nájomná zmluva
655/2024
140,00 € Štefan Čorej Mesto Sereď
20. Jún 2024
Nájomná zmluva
669/2024
200,00 € S&W company, s.r.o. Mesto Sereď
20. Jún 2024
Zmluva č.03062024SAF o poskytovaní služieb civilnej ochrany obyvateľstsva
05/2024
0,00 € SAFIRS, s.r.o. Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Ružomberok
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
0,00 € Mgr. Viera Lutherová Knižnica Jána Kollára