Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Licenčná zmluva IS Cygnus r. 2024
Licenčná zmluva IS Cygnus r. 2024
4 918,04 € IRESOFT s.r.o. Centrum sociálnych služieb TAU
30. November 2023
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov - IS Cygnus
Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov - IS Cygnus
0,00 € IRESOFT s.r.o. Centrum sociálnych služieb TAU
30. November 2023
Rámcová dohoda
50/2023
14 254,65 € PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb v Poprade
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424851
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424851
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
30. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Potravinové výrobky"
412/2023
20 185,72 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Zátišie
1. December 2023
Zmluva o dielo č. 02/2023
30/2023
19 937,20 € VAFRA, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. S/2023/211-3 zo dňa 10.11.2023
S/2023/211-4
3 958,40 € RoAd Group SK s.r.o. Centrum sociálnych služieb-Juh
30. November 2023
Dohoda o spolupráci na výskumnom projekte 2/0117/23
2023/SvÚ_DoS-0117/028
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
385/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikania a služieb Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní finačných prostriedkov na tehotenské štipendiá
386/CVTISR/2023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola pedagogická Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
387/CVTISR/2023
0,00 € Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
388/CVTISR/2023
239,00 € Vlasta Sásová Centrum vedecko-technických informácií SR
1. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
393/CVTISR/2023
27 360,00 € Ultra Print, s.r.o. Centrum vedecko-technických informácií SR
30. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
08/2023
40,00 € Kubaščík Ján Centrum voľného času
1. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
073/2023
0,00 € Obec Rudňany Centrum voľného času
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
074/2023
0,00 € Obec Rudňany Centrum volného času
30. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
07/2023
40,00 € Skubeň Šimon Centrum voľného času
1. December 2023
P r o t o k o l č. 12/2023 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnuteľného majetku (materiálno-technického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie
12/2023
39,00 € Peter Suchomel Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 01/10/2023 uzatvorená podľa zákona č.116/1990Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov
01/10/2023
36,00 € Jana Rafajová Barabášová Centrum voľného času Dubnica nad Váhom
1. December 2023
Nájomná zmluva č. 02/12/2023 uzatvorená podľa zákona č.116/1990Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov
02/12/2023
133,00 € Ildikó Páczová Centrum voľného času Dubnica nad Váhom