Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2022
Darovacia zmluva-vecný dar
DZ_25_2022
72,00 € Mária Vlčáková Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
27.
September
2022
Zmluva o výkone supervízie
8/2022
0,00 € Mgr. Henrieta Demeter Ibos Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom
27.
September
2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
352022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
27.
September
2022
Zmluva č. GDPR_20220926004001 na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a na vypracovanie príslušnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
35 2022
480,00 € MG GDPR, s.r.o. Domov MÁRIE
28.
September
2022
Zmluva o spolupráci.
14/9/2022
0,00 € Realizátor projektu - testovanie predného brzdového svetla v reálnej premávke. LUMACO INNOVATIONS AG Sihleggstrasee 23, CH8832 Wollerau, Switzerland Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
28.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rozpočtový rok 2022
463/2022
37 100,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Domov pre seniorov Golden Age, o. z.
28.
September
2022
Zmluva o vykonaní ochrannej činnosti v DSS
30/2022
0,00 € Ing.Dušan Smädo Domov sociálnych služieb
27.
September
2022
Úrazové poistenie
28/2022-I
0,00 € Komunálna poisťovňa Domov sociálnych služieb "HRABINY"
27.
September
2022
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 7/2022/DSSGa
1,20 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta
28.
September
2022
Darovacia zmluva
19/2022/DSSZav
0,00 € Valachovičová Jana Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
27.
September
2022
Zmluva o reklame č. 2/SvF/2022/STRAHOS2022
Zmluva o reklame č. 2/SvF/2022/STRAHOS2022
2 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Doprastav, a.s.
27.
September
2022
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. O 172/2022
Rámcová zmluva o dielo a licenčná zmluva č. O 172/2022
78 500,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
27.
September
2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. NET201871-Z
D2 k ZML 608/2022
3 024 732,00 € Up Slovensko, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
September
2022
Kúpna zmluva
Z202210426_Z
3 852,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
September
2022
Kúpna zmluva
Z202210427_Z
1 308,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
September
2022
Kúpna zmluva
Z202210428_Z
2 004,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
September
2022
Kúpna zmluva
Z202210430_Z
1 451,88 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
27.
September
2022
Kúpna zmluva
Z202210431_Z
1 951,06 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28.
September
2022
Zmluva o spolupráci
36-2022
0,00 € LUMACO INNOVATIONS AG Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27.
September
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
33-2022
550,00 € TelTrade s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.