Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
Zmluva o nájme
548/2022
0,00 € SKAL & CO, spol. s r.o. Dávid Janeček
6. Október 2022
Zmluva o nájme
551/2022
0,00 € SKAL & CO, spol. s r.o. David Krištofík
6. Október 2022
Kúpna zmluva č. 145/4.Q./2022/OZ12
4615/2022/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry DAVOS trade - logistics s.r.o.
6. Október 2022
Darovacia zmluva
DAR_008/2022
600,00 € DD Hurbanovo, Smaragd
6. Október 2022
Darovacia zmluva
DAR_009/2022
500,00 € DD Hurbanovo, Smaragd
5. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
neuvedené
0,00 € Mesto Trebišov Denisa Kováčová
5. Október 2022
Zmluva č. 05/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
144/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce DENTAL ML s.r.o., Komenského 134, 068 01 Medzilaborce
5. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
117/2022
0,00 € MUDr. Vargová Detská fakultná nemocnica Košice
5. Október 2022
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
118/2022
0,00 € MUDr. Labašková Detská fakultná nemocnica Košice
6. Október 2022
Kúpna zmluva č. 50/2022
119/2022
76 288,80 € INTES Poprad, s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
5. Október 2022
Zmluva o výpožičke
115/2022
0,00 € SURGITECH,s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
5. Október 2022
Smlouvsa o zabezpečení odborné praxe pred státní záverečnou zkouškou
116/2022
0,00 € 2. Lekárska fakulta Univerzity Karlovy Detská fakultná nemocnica Košice
5. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202210117_Z
6 120,00 € Euromedical spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
6. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202210515_Z
6 200,00 € K&M MEDIA s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
6. Október 2022
Rámcová dohoda
Z202210247_Z
2 313,91 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
6. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CCA8
3191/2022
200 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
5. Október 2022
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE Č.: IROP-ZM-302021M489-222-13
3180/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
6. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA 271/5-953/2022/0820036-Nzpk
350,00 € Ministerstvo obrany SR DFS KORNIČKA, občianske združenie
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy
335/2022
0,00 € Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe Divadelný ústav
6. Október 2022
Sublicenčná zmluva
332/2022
0,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí Divadelný ústav