Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
9. December 2022
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
762/UNB/2022
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Nikola Nagyová
8. December 2022
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
759/UNB/2022
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Nina Glindová
8. December 2022
Darovacia zmluva
1708/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Beáta Vyoralová
8. December 2022
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. UVVaUVTOS-04240/34-PO-2022 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
č. UVVaUVTOS-04240/34-PO-2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov BED Prešov, s.r.o.
8. December 2022
KÚPNA ZMLUVA č. 5 IV 16 2022 – Verejná dražba dreva
KÚPNA ZMLUVA č. 5 IV 16 2022 – Verejná dražba dreva
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč BIG Block, s.r.o.
8. December 2022
Nájomná zmluva 284/32221/2022
369/2022
280,00 € Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Blanka Škorková
9. December 2022
Darovacia zmluva
2549/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Blažej Pastucha
9. December 2022
Darovacia zmluva
2552/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Božena Rapčáková
8. December 2022
Darovacia zmluva
1707/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Božena Vojtková
8. December 2022
Nájomná zmluva
32000215
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Bra3 s. r. o.
9. December 2022
Zmluva o dielo Licenčná zmluva
2022/12/0006
15 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská organizácia cestovného ruchu
9. December 2022
Zmluva o spolupráci
2022/12/0005
36 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Bratislavská organizácia cestovného ruchu
9. December 2022
Online analyzátory na meranie zákalu a spektrálneho absorpčného koeficientu pitnej vody (SAC254) v pitnej vode
ZOD/945/2022/BVS
81 390,40 € WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
9. December 2022
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „ČOV Modra – zabezpečenie náhradného elektrického zdroja“
ZOD/860/2022/BVS
46 428,00 € INFINITY TECH s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
8. December 2022
Oprava verejnej kanalizácie na ulici Boženy Nemcovej v Bratislave
ZOD/942/2022/BVS
166 488,85 € AKS group s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
9. December 2022
Obnova tlačového prostredia
Dod. č. 1 k ZOD/432/2018/BVS
515 999,04 € DATALAN, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
9. December 2022
VDJ a ČS Zlatnícka Dolina – sanácia objektu
ZOD/878/2022/BVS
82 560,50 € Siemens s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
9. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
792-2022
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
9. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
790-2022
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko