Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
August
2022
Dohoda č. 22/27/054/155 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
23/2022-I
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Domov sociálnych služieb "HRABINY"
8.
August
2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/1/2022
1/2022-N
0,00 € mesto Nová Baňa Domov sociálnych služieb "HRABINY"
8.
August
2022
Úrazové poistenie
24/2022-I
0,00 € Komunálna poisťovňa Domov sociálnych služieb "HRABINY"
8.
August
2022
Kúpna zmluva
11/2022
1 140,00 € BELSPOL SP s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
8.
August
2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
25/2022-I
0,00 € p.Sidónia Kureková Domov sociálnych služieb "HRABINY"
8.
August
2022
Rámcová dohoda
Z20228256_Z
41 720,59 € BANCHEM, s.r.o. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
8.
August
2022
Zmluva o nájme _ 47 _ 2022
47/2022
166 414,95 € Psychiatrická nemocnica, Kremnica Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska
8.
August
2022
Zmluva o dielo- „Oprava povrchov ubytovacích priestorov a protipožiarne opatrenia -výmena protipožiarnych dverí DSS pre deti a dospelých Kampino Haanova 36-38, Bratislava“
4/2022
30 707,92 € Ing.Stanislav Zelenský Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
8.
August
2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. O 152/2022
O 152/2022
791 028,00 € GAMA Group, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
8.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228377_Z
923,76 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228376_Z
1 665,60 € BREN s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228396_Z
6 658,56 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8.
August
2022
Príloha č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085
Z 022/2022
0,00 € Galéria Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085
Z 023/2022
350,00 € Galéria Martin, s.r.o. Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o.
8.
August
2022
Zmluva o reklame
0712022
1 440,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (poskytovateľ)) DSI DATA,a.s. (objednávateľ)
8.
August
2022
518/08/73
518/08/73
0,00 € Technické služby mesta Humenné Ďurinová Miriam
8.
August
2022
Zmluva o dielo
218/2022
320,00 € Mesto Sládkovičovo Dušan Fóka
8.
August
2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti na kultúrne podujatie
34/2022
0,00 € NOVOVITAL Dušan Kvasnica
8.
August
2022
Zmluva o dielo
01/2022
0,00 € Romiden s.r.o. Dvorkáčik
8.
August
2022
Zmluva o reklame
332/2022
0,00 € Mesto Pezinok EBA, s.r.o.