Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. ECM-8/2015/S41
ECM-8/2015/S41 Dodatok č.2/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Cargo Wagon, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o dlhodobom nájme obalov č. 2024/03/01/MM
2024/03/01/MM (06/2024_CEM SAV)
0,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
21. Február 2024
Zmluva o dodávke technických plynov vo fľašiach č. 001/2024/MM/SS, S8,NA11
001/2024/MM/SS,S8,NA11 (05/2024_CEM SAV)
0,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
22. Február 2024
Znluva o poskytovaní služieb
01/2024
3 120,00 € Nuaktiv s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie
22. Február 2024
Dohoda č.52024 o použití CMV - PhDr.Milan Antaš
Dohoda č.52024 o použití CMV - PhDr.Milan Antaš
0,00 € PhDr.Milan Antaš Centrum poradenstva a prevencie, Poprad
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služby - psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
135/2024
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie Centrum poradenstva a prevencie, Zlaté Moravce
22. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202401-ZoPZO-1927
0,00 € Stredoslovenská distrlbučná, a. s. Centrum pre deti a rodiny Hriňová
22. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb
5/2024
0,00 € JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Istebné
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
2/2024
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Centrum pre deti a rodiny Levice
21. Február 2024
Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a požiarnotechnickej služby
273002402
0,00 € Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Centrum pre deti a rodiny Medzev
22. Február 2024
Zmluva o uverejnení inzercie
5/2024/0003 - QUO-88426-WH6/0
0,00 € WeNet SK, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
21. Február 2024
Kúpna zmluva
2024/1-007
0,00 € SINTRA spol. s r.o. Bratislava Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
22. Február 2024
Poistná zmluva
3/2024/EKON - 2409434928
9,56 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne iného členského štátu Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
22. Február 2024
Memorandum o spolupráci
2024/4985
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
21. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
11/2024/CSSDK/EON
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Centrum sociálnych služieb Brezovec
21. Február 2024
Darovacia zmluva
0005/CSSOR/2024/00/DZ
1 400,00 € INSPE, s.r.o. Centrum sociálnych služieb ORAVA
22. Február 2024
Zmluva HPB
2024/429
240,00 € Patrik Podušel - SANIELIT Centrum sociálnych služieb-Juh
21. Február 2024
Zmluva o dielo
ID 2159276
0,00 € Slevomat.cz, s.r.o. Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., organizačná zložka KC SAV Smolenice
21. Február 2024
Autorská a licenčná zmluva č.1/2024
Autorská a licenčná zmluva č.1/2024
19 500,00 € Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
21. Február 2024
Rámcová dohoda na vodoinštalačný materiál a sanitárne výrobky pre CÚZ
CUZ-ZM-1-10/2024
26 323,61 € Imrich Šemšej Centrum účelových zariadení