Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - cintorín Nižný Hrušov
B0043
0,00 € Obec Nižný Hrušov Čeheľová Ľudmila PaedDr. Bc.
17.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - cintorín Nižný Hrušov
C0351
0,00 € Obec Nižný Hrušov Čeheľová Ľudmila PaedDr. Bc.
17.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 189/2022
189/2022
50,00 € Mesto Spišské Vlachy Čurilla Ľudovít
16.
August
2022
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
2022/21
10,00 € Obec Jatov Dagmar Kružlíková
16.
August
2022
Dodatok k nájomnej zmluve č. 0126/2004
20220460/2022
0,00 € Mesto Ružomberok Dagmar Maslová
17.
August
2022
nájomná zmluva
863548010-2-2022-NZP
66,00 € Železnice Slovenskej republiky Dana Igazová
16.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0254/2022TN
1138/2022
0,00 € Mesto Trenčín Danica Kobárová
16.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0255/2022TN
1139/2022
0,00 € Mesto Trenčín Danica Kobárová
16.
August
2022
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 469/10
1738/2022
0,00 € Mesto Nitra Daniela Bútorová
16.
August
2022
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
OUN/308/2022-Z
97,80 € Obec Nováčany DE JO, s.r.o.
17.
August
2022
Zmluva o nájme bytu,Coburgova 78, byt číslo 6
431/2022
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Denisa Bangová, Peter Bango
16.
August
2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
12/2022
100,00 € Obec Turčiansky Peter DEUS
16.
August
2022
Zmluva o podnájme obytných miestností
ZML 480/2022 RE
1 800,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku di Fiore David, Mgr. art.
17.
August
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
301/2022
300,00 € Bekešová Michaela Divadelný ústav
17.
August
2022
Zmluva o výpožičke
302/2022
0,00 € GUnaGU Divadelný ústav
16.
August
2022
Zmluva o spolupráci
300/2022
0,00 € Tanec Praha, z. ú. Divadelný ústav
17.
August
2022
Licenčná zmluva
DNS-2022-07-78
384,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Divadlo Nová scéna
17.
August
2022
Nájomná zmluva
119/2022 K NR SR
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Divadlo Nová Scéna
17.
August
2022
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
č. 25 /ZoS/2022/1
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Divadlo pod kostolom
16.
August
2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. KZ 15/2022
811/2022
0,00 € Mesto Poprad Divadlo VIOLA s.r.o.