Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Darovacia zmluva
DZ_1_UDFV_2022
979,00 € DELEVOLOT s.r.o. Centrum vied o umení SAV, v.v.i., org. zložka Ústav divadelnej a filmovej vedy
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
4/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola, Komenského 959, Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
17/2022-CVCSE
0,00 € Futbalový klub Senica, n.o. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
21/2022-CVCSE
0,00 € Volejbalová mládež Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
22/2022-CVCSE
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Darovacia zmluva
18/2022 - CVCSE
0,00 € MY HOUSE Development s.r.o. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
5/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola. Sadová 620, Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
7/2022-CVCSe
0,00 € Volejbalová mládež Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
2/2022-CVCSE
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o výpožičke
6/2022-CVCSE
0,00 € Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
8/2022-CVCSE
0,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Darovacia zmluva
19/2022 - CVCSE
0,00 € RaM Group s.r.o. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
9/2022-CVCSE
0,00 € Hokejový klub 91 Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
23/2022-CVCSE
0,00 € Hokejový klub 91 Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
10/2022-CVCSE
0,00 € Tenisový klub Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
11/2022-CVCSE
0,00 € Hanko Kai Karate Klub Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Darovacia zmluva
20/2022 - CVCSE
0,00 € MaH Family s.r.o. Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
12/2022-CVCSE
0,00 € Plavecký klub Záhorák Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
24/2022-CVCSE
0,00 € Tenisový klub Senica Centrum voľného času
8. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní mimoškolskej športovej činnosti
25/2022-CVCSE
0,00 € Hanko Kai Karate klub Senica Centrum voľného času