Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
14 2022
300,00 € Zdeněk Haník Národné športové centrum
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
15 2022
300,00 € Craig Edward Ramsay Národné športové centrum
25. Apríl 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
16 2022
200,00 € Graňák Dominik Národné športové centrum
22. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela
13 2022
100,00 € Peter Lopata, PhD. NŠC
31. Marec 2022
Rámcová dohoda pre vytvorenie dostatočnej marketingovej podpory a propagácie NŠC
12 2022
0,00 € Verteco, s.r.o. NŠC
25. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/110-2022
0,00 € Športový kub ESL NŠC
22. Marec 2022
Rámcová dohoda pre poskytovanie služieb organizovania podujatí, kultúrnych podujatí a seminárov pre rok 2022
11 2022
Doplnená
0,00 € Helket s. r. o. NŠC
16. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/KL/32-2021 o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/32-2021/1
0,00 € Sport Rysy klub NŠC
11. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/109-2022
0,00 € Ski klub Donovaly NŠC
11. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/KL/107-2022 o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/107-2022/1
0,00 € Lyžiarsky klub Ružomberok NŠC
11. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
10 2022
0,00 € Lewall Clean&Green s.r.o. NŠC
10. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/108-2022
0,00 € Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica NŠC
8. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve číslo UNT/177/2021 o prenájme nebytových priestorov
9 2022
0,00 € UNITES, spol. s r.o. NŠC
8. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
8 2022
0,00 € Orange Slovensko, a. s. NŠC
1. Marec 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe
7 2022
0,00 € ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA NŠC
22. Február 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
6 2022
300,00 € Mgr. Oľga Konečná NŠC
18. Február 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24-2021
05 2022
Doplnená
0,00 € DOM ŠPORTU, s.r.o. NŠC
16. Február 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
04 2022
0,00 € ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA NŠC
15. Február 2022
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby VNET Dátové služby č. 211268211
03 2022
0,00 € VNET a.s. NŠC
14. Február 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/104-2022
2 152,00 € ASC NŠC