Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2022
Rámcová dohoda č. 38/2022
38 2022
0,00 € Ticket Service, s.r.o. NŠC
28. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb a ďalších rámcových služieb na zabezpečenie udržateľnosti Informačného systému športu
40 2022
0,00 € stengl a.s. NŠC
22. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
39 2022
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam NŠC
20. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/893-2022
0,00 € Nicole Ďuríková NŠC
20. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/110-2022
0,00 € Sofia Vaceková NŠC
20. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/92-2022
0,00 € Vanesa Vulganová NŠC
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovarov (reklamných predmetov) pre NŠC v súvislosti s organizovaním podujatí počas roka 2022
19 2022-1
0,00 € MTS Systems s.r.o. NŠC
16. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe uzatvorenej dňa 25.2.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.04.2022
7 2022-2
1 443 501,00 € Zväz slovenského lyžovania NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/813/2022
0,00 € Rebeka Jančová NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/829/2022
0,00 € Peter Mlynár NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/693/2022
0,00 € Kristína Sivoková NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/824/2022
0,00 € Adam Žampa NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/825/2022
0,00 € Andreas Žampa NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/732/2022
0,00 € Ján Koristek NŠC
10. Jún 2022
Zmluva č. 02/TOP/815/2022 o spoločnom uskutočnení projektu v športe
02/TOP/815/2022
0,00 € Klaudia Medlová NŠC
10. Jún 2022
Zmluva č. 02/TOP/814/2022 o spoločnom uskutočnení projektu v športe
Zmluva č. 02/TOP/814/2022
Doplnená
17 500,00 € Samuel Jaroš NŠC
10. Jún 2022
Zmluva č. 02/TOP/32/2022 o spoločnom uskutočnení projektu v športe
02/TOP/32/2022
5 000,00 € Alena Procházková NŠC
9. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/78/2022
0,00 € Barbora Klementová NŠC
9. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/811/2022
0,00 € Petra Hromcová NŠC
9. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
30 2022
0,00 € ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA NŠC