Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/97-2022
0,00 € Šteczová Veronika NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/100-2022
0,00 € Michaleková Veronika NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/98-2022
0,00 € Garguláková Alžbeta NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/96-2022
0,00 € Maťko Martin NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/111-2022
0,00 € Belicaj Sebastian NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/791-2022
Doplnená
0,00 € Skačanová Barbara NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/107-2022
0,00 € Goldír Jakub NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/99-2022
0,00 € Tóthová Rebeka NŠC
2. August 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/818-2022
Doplnená
0,00 € Cienik Martin NŠC
7. Júl 2022
Rámcová dohoda č. 38/2022
38 2022
0,00 € Ticket Service, s.r.o. NŠC
28. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní servisných služieb a ďalších rámcových služieb na zabezpečenie udržateľnosti Informačného systému športu
40 2022
0,00 € stengl a.s. NŠC
22. Jún 2022
Hromadná licenčná zmluva
39 2022
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam NŠC
20. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/893-2022
0,00 € Nicole Ďuríková NŠC
20. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/110-2022
0,00 € Sofia Vaceková NŠC
20. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/92-2022
0,00 € Vanesa Vulganová NŠC
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovarov (reklamných predmetov) pre NŠC v súvislosti s organizovaním podujatí počas roka 2022
19 2022-1
0,00 € MTS Systems s.r.o. NŠC
16. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe uzatvorenej dňa 25.2.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.04.2022
7 2022-2
1 443 501,00 € Zväz slovenského lyžovania NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/813/2022
0,00 € Rebeka Jančová NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/829/2022
0,00 € Peter Mlynár NŠC
13. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/693/2022
0,00 € Kristína Sivoková NŠC