Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. P07/2024
10042024/07
25 014,78 € MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. December 2021
Kúpna zmluva č. 49-1-85
414/2021
24 999,60 € Stargen EU s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Október 2011
Dohoda
č.29/28/11
24 929,87 € DISPOMED,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Január 2021
Dohoda o urovnaní
2/2021
23 977,52 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2021
Zmluva o dielo č. VO19072021
300/2021
23 860,58 € BEGA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Máj 2011
Kúpna zmluva
KZ 006/11-NZ
23 495,42 € Dartin Slovensko spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Október 2011
Dohoda
č.47/53/11
23 103,49 € PANEP,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti č. 13072023VO1
13072023VO1
23 083,20 € Moore Technology Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
25. Október 2011
Dohoda
č.38/79/11
23 060,22 € IMUNA PHARM,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
3. November 2011
Dohoda
č.3/31/11
23 047,20 € Inter Medica, spol.s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. December 2011
Dohoda č.58/31/11
Č. 58/31/11
23 047,20 € InterMedical, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Január 2020
KZ
36/2020
Doplnená
15 702,72 € RADIX spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Apríl 2022
Rámcová zmluva č. VO1002/2022-1
89/2022
Doplnená
8 395,10 € TradeMedical, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 4/2023
30062023
22 533,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ZDRAVOTRANZ - NDS, s.r.o.
30. Január 2019
Zmluva o výpožičke
34/2019
22 500,00 € Intermedical plus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. December 2021
Rámcová zmluva /2021 – čiastková kúpna zmluva
409/2021
22 000,00 € Medicontur CZ s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. August 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z2022587_Z
140/2022
21 860,47 € Dimarko s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. VO18122023
VO18122023
21 780,00 € K&M Media s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
22. December 2021
Rámcová zmluva /2021 - čiastková kúpna zmluva
407/2021
21 070,00 € CMI spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Júl 2021
ZMLUVA O DIELO NA SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
193/2021
20 952,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky