Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/027-Z-302021S807-42/2019
Doplnená
13 068 280,42 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
4. Apríl 2011
Dodatok 5 k zmluve o dielo 127-2009/20
Dodatok 5 k zmluve o dielo 127-2009/20
8 630 686,32 € BALA, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. Júl 2019
Zmluva o dielo
165/2019
Doplnená
8 280 897,16 € Metrostav a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. December 2018
Kúpna zmluva
262/2018
1 781 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky AMV Slovakia s.r.o.
29. December 2017
Čiastočná kúpna zmluva
272/2017
1 438 525,20 € S&T Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb č. 107/2017
107/2017
Doplnená
1 816 852,39 € KLINTON, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Jún 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/06/02
16062023
1 348 732,10 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky BFF Central Europe s.r.o.
21. November 2019
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve VO/2019-1
248/2019
1 070 196,00 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
18. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
166/2021
Doplnená
1 017 315,27 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Január 2018
Dodatok č. 1 k čiastkovej kúpnej zmluve z 29. decembra 2017
14/2018
998 975,83 € S&T Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
23. December 2019
Dodatok č.9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NSP1000118
284/2019
906 461,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. VO07/03/22/2021
82/2022
878 100,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
27. Apríl 2022
Rámcová zmluva č. 159905/01/2022
90/2022
Doplnená
874 627,00 € Messer Tatragas spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 3/2022
13072023/6
801 108,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky FMC - dialyzačné služby, s. r. o.
11. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 6/2023
11092023/1
732 960,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Medicína Nové Zámky, spol. s r.o.
1. Marec 2021
Zmluva o dielo č. VO012020
96/2021
Doplnená
784 619,60 € Systeming, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Marec 2020
Kúpna zmluva č.VO/2020/27
85/2020
Doplnená
579 519,80 € BMT,s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
21. Jún 2018
Čiastková kúpna zmluva
192/2018
592 835,66 € DIEBOLD NIXDORF s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NNP 2/2022
06122022/2
589 900,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Unilabs Slovensko, s.r.o.
31. Marec 2021
Zmluva o dielo č. VO022021
123/2021
Doplnená
607 434,10 € DAG SLOVAKIA, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky